Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

kierownik Katedry i Zakładu: vacat

członkowie Katedry i Zakładu:

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.

adiunkt: dr Małgorzata Burta

adiunkt: dr Evangelina Skalińska

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach