glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz

dr Małgorzata Burta (adiunkt)

dr Evangelina Skalińska (adiunkt)

dr Magdalena Woźniewska-Działak (adiunkt)

 

W Katedrze Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida prowadzone są prace naukowe poświęcone historycznoliterackiej i komparatystycznej interpretacji tekstów epoki, romantyzmowi brulionowemu (dokumentom osobistym epoki, dziełom publikowanym pośmiertnie, kulturze rękopisu), liryce romantycznej w ujęciu historycznoliterackim i brulionowym, wieloaspektowym badaniom religijnego wymiaru literatury tego okresu, pismom publicystycznym (mesjanistycznym). Bardzo ważne miejsce w badaniach zespołu Katedry zajmuje twórczość Cypriana Norwida.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach