glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Uchwały Rady Dyscypliny

Biężące uchwały można śledzić na stronie Monitora WNH UKSW pod adresem: https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/

 

Uchwała nr 95/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia Komisji Dyscypliny Naukowej

Uchwała nr 94/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 13.09.2021 r.

Uchwała nr 93/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 21.06.2021 r.

Uchwała nr 92/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktorantki

Uchwała nr 91/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktoranta

Uchwała nr 90/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktorantki

Uchwała nr 89/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 25 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego doktorantki

Uchwała nr 88/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Ludwikowskiej

Uchwała nr 87/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Wasilewskiej

Uchwała nr 86/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 85/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 83/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 82/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 81/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 80/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 79/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim 

Uchwała nr 78/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony

Uchwała nr 77/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 25 października 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 76/2021 z dnia 25 października 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27.09.2021 r.

Uchwała nr 75/2021 z 27 września 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 74/2021 z dnia 13 września 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 05.07.2021 r.

Uchwała nr 73/2021 z dnia 13 września 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny prac w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską w dyscyplinie literaturoznawstwo

Uchwała nr 72/2021 z dnia 13 września 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zaopiniowania kandydatury doktora na recenzenta pracy magisterskiej

Uchwała nr 71/2021 z dnia 13 września 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała nr 70/2021 z 5 lipca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego

Uchwała nr 69/2021 z 5 lipca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 68/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24.05.2021 r.

Uchwała nr 67/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej  Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 31.05.2021 r.

Uchwała nr 66/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 65/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 64/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 63/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 62/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (język angielski) w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 61/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 60/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 59/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 58/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 57/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie zaopiniowania kandydatur doktorów na recenzentów prac magisterskich

Uchwała nr 56/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu czasopisma naukowego „Colloquia Litteraria”

Uchwała nr 55/2021 z 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej powołania Rady Naukowej czasopisma naukowego „Colloquia Litteraria”

Uchwała nr 54/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej zmierzającego do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia

Uchwała nr 53/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Kwalifikacyjnej zmierzającego do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia

Uchwała nr 52/2021 z 31 maja 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego

Uchwała nr 51/2021 z 31 maja 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 50/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 26 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 49/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 19 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 47/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 46/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie procedury nadawania stopnia doktora osobom, które wszczęły przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 45/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 24 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu redakcji czasopisma naukowego „Colloquia Litteraria”

Uchwała nr 44/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie połączenia Katedry Historii Literatury Staropolskiej i Katedry Literatury Polskiego Oświecenia oraz utworzenia Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

Uchwała nr 43/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego

Uchwała nr 42/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony

Uchwała nr 41/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania urlopu naukowego

Uchwała nr 40/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 39/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego

Uchwała nr 38/2021 z 26 kwietnia 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 36/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 1 marca 2021 roku

Uchwała nr 35/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 22 lutego 2021 roku

Uchwała nr 34/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 18 stycznia 2021 roku

Uchwała nr 33/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia klasyczna

Uchwała nr 32/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia klasyczna

Uchwała nr 31/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska

Uchwała nr 30/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska

Uchwała nr 29/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska

Uchwała nr 28/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska

Uchwała nr 27/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony

Uchwała nr 26/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony

Uchwała nr 25/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim 

Uchwała nr 24/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany promotora i tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 23/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 22/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 1 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 21/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo zmieniająca uchwałę Nr 76/2020 z dnia 21 września 2020 r w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW

Uchwała Nr 20/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zaopiniowania kierownika ścieżki kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW

Uchwała nr 19/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie postępowania awansowego

Uchwała nr 18/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa

Uchwała nr 17/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia

Uchwała nr 16/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia

Uchwała nr 15/2021 z 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego

Uchwała nr 14/2021 z 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo W sprawie uchylenia uchwały Nr 120/2020 z 2020 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania protokolanta posiedzenia

Uchwała nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo W sprawie uchylenia uchwały Nr 81/2020 z 19 października 2020 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2019 z 9 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 14 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku o upoważnieniu do prowadzenia pracy magisterskiej

Uchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany promotora i uchylenia tematu pracy magisterskiej

Uchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie

Uchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 3/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowanie indywidualnego planu badawczego

Uchwała nr 2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji w postępowaniu kwalifikacyjnym

Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach