Uchwały Rady Dyscypliny

Uchwała nr 21/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo zmieniająca uchwałę Nr 76/2020 z dnia 21 września 2020 r w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW

Uchwała Nr 20/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie zaopiniowania kierownika ścieżki kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW

Uchwała nr 19/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie postępowania awansowego

Uchwała nr 18/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa

Uchwała nr 17/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia

Uchwała nr 16/2021 z 1 marca 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie rekomendacji zatrudnienia

Uchwała nr 15/2021 z 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie nadania stopnia naukowego

Uchwała nr 14/2021 z 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo W sprawie uchylenia uchwały Nr 120/2020 z 2020 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania protokolanta posiedzenia

Uchwała nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo W sprawie uchylenia uchwały Nr 81/2020 z 19 października 2020 r. Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2019 z 9 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 14 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku o upoważnieniu do prowadzenia pracy magisterskiej

Uchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany promotora i uchylenia tematu pracy magisterskiej

Uchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowania planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie

Uchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 3/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie zaopiniowanie indywidualnego planu badawczego

Uchwała nr 2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji w postępowaniu kwalifikacyjnym

Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach