glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedry i zakłady


Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Zakład Retoryki
 

Katedra Literatury Polskiego Oświecenia

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu
 

Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej
 

Katedra Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX wieku

Zakład Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży
 

Katedra Modernizmu Europejskiego

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego
 

Katedra Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

Katedra Teorii Literatury

Zakład Metodologii Badań Literackich

Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej

Katedra Literatury Włoskiej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach