glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Projekty badawcze

  1. Od leczenia do opieki (From Cure to Care) - międzynarodowy projekt finansowany z Programu Erasmus+ realizowany we współpracy z UKSW - kierownik Marcin Jewdokimow
  2. Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa, 2017, NCN Opus, nr UMO-2016/21/B/HS6/01057 – kierownik Marcin Jewdokimow
  3. Tłumaczenie na język angielski i wydanie pierwszej polskiej socjologicznej monografii na temat klasztorów pt. "Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2018. 2019. 601/P-DUN/2019 – kierownik projektu Marcin Jewdokimow.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach