glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

Zapraszamy na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową Kontrast i analogia w kulturze (24-25.03.2022, online). Link do programu

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszę o kontakt z dr Izabelą Tomczyk-Jarzyną, która prześle link do konferencji: i.tomczyk-jarzyna@uksw.edu.pl

 1. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 2 czerwca 2014 r.
 2. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Ciężar i lekkość w kulturze – wczoraj i dziś. Estetyka, poetyka, style myślenia, UKSW, 26 września 2014 r.
 3. Pierwsza Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Gra z kiczem we współczesnych tekstach kultury, UKSW, 18 lutego 2015 r.
 4. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Szybkość w kulturze, UKSW, 20-21 maja 2015 r.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa Rzecz w kulturze współczesnej z cyklu Konferencje „Załącznika Kulturoznawczego”, UKSW, 3 listopada 2015 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Kryzys dyskursu miłosnego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej, UKSW, 10 marca 2016 r.
 7. Wydziałowa konferencja naukowa (ZPIiKM, WNH UKSW) Fotoesej – testowanie granic gatunku, 18 marca 2016 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młode Kulturoznawstwo pt. Dyskurs miłosny wczoraj i dziś, UKSW, 20 września 2016 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Możliwość i konieczność w kulturze, UKSW, 27 września 2016 r.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury, UKSW, ZPIiKM, 10-11 grudnia 2016 r.
 11. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury), UKSW, Warszawa 29 września 2017 r.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Haneke, czyli wszystko, UKSW, Warszawa, 21 października 2017 r.
 13. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych – cz. II: Perswazja niewerbalna, UKSW, Warszawa 25 listopada 2017 r.
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fotoesej II: Widoki cudzego cierpienia, UKSW, Warszawa 26 stycznia 2018 r.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa pt. Przezroczystość w kulturze, UKSW, 12-13 kwietnia 2018 r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pochwała „twórczej zdrady”, czyli adaptacja jako niepokorna kreacja (część I), UKSW, 21 września 2018 r.
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pochwała „twórczej zdrady”, czyli adaptacja jako niepokorna kreacja (część II), UKSW, 20 listopada 2018 r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa  pt. Przezroczystość w kulturze (część II), UKSW, 16 stycznia 2019 r.
 19. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Ikony wyobraźni zbiorowej pt. Ogień w horyzoncie wyobraźni, 20 marca 2019 r.
 20. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Ikony wyobraźni zbiorowej pt. Ogień w horyzoncie wyobraźni (część 2), 26 czerwca 2019 r.
 21. Ogólnopolska konferencja naukowa Hitchcock. Rozchylanie kurtyny, WNH UKSW, 24 września 2019 r.
 22. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, Gombrowicz i inni „prozaicy sceniczni”. O inscenizacjach utworów nieteatralnych, WNH UKSW, 13 grudnia 2019 r.
 23. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, Gombrowicz i inni „prozaicy sceniczni”. O inscenizacjach utworów nieteatralnych, WNH UKSW, 28 lutego 2020 r.
 24. Ogólnopolska konferencja naukowa Odzyskiwanie Felliniego. W 100-lecie urodzin reżysera, UKSW on-line, 25 września 2020 r.
 25. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Powiększenie i intensyfikacja w kulturze, UKSW on-line,11-12 grudnia 2020.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach