glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publikacje

Działalności naukowej Katedry towarzyszą (od jesieni 2016 r.) dwie serie wydawnicze, których redaktorem jest prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, pełniąca (od 2014 r.) również funkcję redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” (www.zalacznik.uksw.edu.pl). Są to: seria Prace Katedry [d. Zakładu] Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (obejmuje ona m.in. dwa cykle wydawnicze: Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa oraz Ikony wyobraźni zbiorowej); seria Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”.

W ramach serii Prace Katedry [d. Zakładu] Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów ukazały się dotychczas następujące monografie:

„Hitchcock. Teksty i parateksty”, red. naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk i Robert
Birkholc, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 282.

„Tom w znaczącym stopniu uzupełnia dotychczasowe badania nad twórczością Alfreda Hitchcocka na gruncie
polskiego filmoznawstwa. Rozprawy w nim zgromadzone cechuje rzetelny warsztat badawczy, a postawione w
nich tezy mają charakter autorski i oryginalny. Interesująca jest także koncepcja całości, zakładająca
przedstawienie dorobku mistrza suspensu w formie analiz nie tylko tekstualnych, ale również kontekstualnych.
Jeśli więc nawet współautorzy zbioru wracają do filmów dawno już „kanonizowanych”, to je reinterpretują,
rekapitulują, wpisują w nowe konteksty […]. Wielokrotnie bohaterem staje się sam Hitchcock, który w
perspektywie lektury tomu okazuje się postacią niejednoznaczną: jest demiurgiem i magiem, samoświadomym,
lecz kuszonym sławą narcyzem, wyczuwającym koniunkturę oraz zmianę odbiorczych oczekiwań, i artystą
wrażliwym na człowieka”.
 
Z recenzji prof. Kamili Żyto (UŁ)
 
„Książka ta z pewnością ma szansę wypełnić dojmującą lukę w polskim piśmiennictwie filmoznawczym.
Dojmującą – choć nie znaczy to, że Hitchcock jest u nas autorem nieznanym, że o nim nie pisano, że nie mamy
„polskiej recepcji Hitchcocka”. Lukę, o której mowa, pojmuję tu jako swego rodzaju niedosyt – ciągły niedosyt
pisania i czytania o Hitchcocku, którego dzieło jest, jeśli można tak powiedzieć, potencjalne: prowokujące do
zadawania nowych pytań i tworzenia nowych interpretacji. […] Zarówno zawarte w tomie artykuły, w ramach
których reinterpretacji podlegają poszczególne filmy reżysera, jak i kolejne ujęcia rozmaitych aspektów jego
twórczości (konteksty i parateksty) składają się na pasjonującą lekturę”.
 
Z recenzji prof. Rafała Koschanego (UAM)

Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (1)].

Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (2)]. 

Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (3)].

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018 [cykl Ikony wyobraźni zbiorowej (1)].

Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Przezroczystość w kulturze, red. A. Smaga, B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (4)].

Ogień. Siła żywiołu – moc symbolu – potęga wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020 [cykl Ikony wyobraźni zbiorowej (2)].

B. Pawłowska-Jądrzyk, Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

Pracownicy Katedry napisali lub zredagowali ponadto książki, które zostały wydane poza seriami:

T. Baldziński, D. Dłużniewska, Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

A. Smaga, Cyfrowa grafosfera. Wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Z kolei w ramach serii Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego” ukazały się dotychczas następujące monografie, będące efektem współpracy z innymi jednostkami:

  1. Fotoesej – testowanie granic gatunku, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Jewdokimow, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
  1. Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
  1. Rozjaśnianie Hanekego, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Taras, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
  1. Fotoesej. (Nie)widoki cudzego cierpienia, red. P. Jakubowski, B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
  1. Hitchcock. Teksty i parateksty, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, R. Birkholc, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2021.
„Hitchcock. Teksty i parateksty”, red. naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk i Robert
Birkholc, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ss. 282.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach