glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

 

KONFERENCJE I SPOTKANIA NAUKOWE:

 

Zapraszamy do udziału w konferencji WSZYSTKO NA MOJEJ GŁOWIE organizowanej przez Katedrę Historii Kultury i Muzeologii oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Patronat Agencji Rozwoju Przemysłu), która odbędzie się w dniach 28-29.10.2021Forma konferencji przewidziana jest w trybie hybrydowym: prelegenci spotykają się stacjonarnie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, słuchaczy zaś zapraszamy na platformę webex on-line - zgłoszenia chętnych, którzy chcą wysłuchać wystąpień prosimy kierować do p dr / mgr Elżbiety Sadoch (e.sadoch@uksw.edu.pl)

 

ROK 2019

16 listopada 2019 r.

Męska Rzecz

PROGRAM KONFERENCJI


Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Muzeologii (obecnie Katedra Historii Kultury i Muzeologii), Muzeum Łazienki Królewskie
i Stowarzyszenie But w Butonierce - Bespoke social club.

14 maja 2019 r.

Desgin. Historia, praktyka, interpretacje

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Muzeologii (obecnie Katedra Historii Kultury i Muzeologii) oraz redakcję "Załącznika Kulturoznawczego" 

 

 15 października 2019 r.

Szlachetne nici

PROGRAM KONFERENCJI
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Ogólnopolska konferencja naukowa: Szlachetne nici. Organizator: Katedra Muzeologii (obecnie Katedra Historii Kultury i Muzeologii).

ROK 2018


                   

                                            27 kwietnia 2018 r.


                         Statystyka muzealna w Europie:
                            problemy i wyzwania


                              PROGRAM KONFERENCJI -->pobierz

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: Statystyka muzealna w Europie. Organizatorzy: Katedra Muzeologii UKSW we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

ROK 2017

7 - 8 grudnia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI --> pobierz

Ogólnopolska konferencja naukowa: But w butonierce czyli kulturalnie o butach. Konferencja organizowana przez Katedrę Muzeologii pod patronatem Rektora UKSW w Warszawie  ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.

  • O Konferencji But w Butonierce w RDC mówi dr hab. Małgorzata Wrześniak

                                                                  

                                          29 sierpnia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska konferencja naukowa: Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego, organizatorzy konferencji: Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

12 czerwca 2017 r.   

PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska konferencja naukowa: Lublin: 700 lat chrześcijańskiej kultury, organizatorzy konferencji: Społeczny Komitet Lublin 700 +, Klub Inteligencji Katolickiej im. Prot. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Narodowe Centrum Kultury Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Katedra Muzeologii WNH UKSW, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, Fundacja Scytia, Fundacja „Biografie Codzienności".

     28 - 30 kwietnia 2017 r.

   PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne. Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Kul, Katedra Muzeologii UKSW, Stowarzyszenie ARTmagedon.

 
24-26 kwietnia                        Godzina rozumu: świat rzeczywisty                                                                                                  

 

 

       PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa  Godzina rozumu: świat rzeczywisty. Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Kul, Katedra Muzeologii UKSW, Stowarzyszenie ARTmagedon.

 

 

 

 

ROK 2016
 20 maja godz. 10.00, sala 215  Wykłady z cyklu Muzea Świata                                                                                                               

Wykład I pt. TBILISI ART PALACE wygłosi Prof. PhD Nana Yashvili z Tbilisi State Academyof Arts

ZAPROSZENIE

 

 

Wyklad II pt. The Museum in five senses project: a technological storytelling experience wygłosi PhD Paola Puma z Universita di Firenze

ZAPROSZENIE

 

 
18-19 maja RZECZY PIĘKNE Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc.

RZECZY PIĘKNE Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. - PDF  Darmowe pobieranie

Konferencja organizowana pod patronatem Rektora UKSW w Warszawie  ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.  Druga ogólnopolska i pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Kultury Artystycznej UKSW we współpracy z Katedrą Muzeologii UKSW w dniach 18-19 maja 2016 roku. Miejsce obrad UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 (sala 201 i 108).

PROGRAM KONFERENCJI

  • O Konferencji Rzeczy Piękne i o Muzeologii na WNH w RDC mówi dr hab. Małgorzata Wrześniak

                                                                                                       
 

  • Wystawa towarzysząca konferencji RZECZY PIĘKNE pt.: Polski medal królewski w kolekcji Adama Kucharza.  Zachęcamy do lektury tekstu kuratorskiego. --> Opis wystawy      
  • Wystawa "Popiół i diament".  Wystawa towarzyszy wystąpieniu konferencyjnemu Pani Beaty Czapskiej zatytułowanemu „Piękno bryły. Geneza tworzenia rzeźby jako wynik własnych doświadczeń.” --> Opis wystawy                                                                                   

 

                     

        

                   

              

              

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach