glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Popularyzacja nauki

Audycje radiowe z udziałem Małgorzaty Wrześniak 

AUDYCJE RADIOWE: (działalność popularyzatorska) Małgorzata Wrześniak, Katedra Historii Kultury i Muzeologii, INoKiR, WNH, UKSW.

31.10.2021

WIECZÓR RDC – O konferencji „Wszystko na mojej głowie”

24.10.2021

WIECZÓR RDC – Głowa

12.09.2021

WIECZÓR RDC – religie: o znakach i atrybutach świętości w sztuce

https://www.rdc.pl/podcast/religie-o-znakach-i-atrybutach-swietosci-w-sztuce/

29.08.2021

WIECZÓR RDC - - religie: Symbole w sztuce – złoto

https://www.rdc.pl/podcast/religie-symbole-w-kulturze-i-sztuce-zloto/

15.08.2021

RDC: Święto Matki Boskiej Zielnej

https://www.rdc.pl/podcast/religie-swieto-matki-boskiej-zielnej/

01.08.2021

LENIWE PZREDPOŁUDNIE: Audycja Anny Popek z udziałem prof. ucz. dr ab. Małgorzaty Wrześniak dotyczącą okularów przeciwsłonecznych W kontekście książki „Męska Rzecz”

https://www.polskieradio.pl/9/8990/Artykul/2782112,1-sierpnia-Pamietajmy-o-Powstaniu-Warszawskim-i-powstancach

27.06.2021

Polskie Radio 24: Buty. Symbol bogactwa i przynależności: Audycja Anny Popek z udziałem prof. ucz. dr ab. Małgorzaty Wrześniak https://www.polskieradio.pl/9/8990/Artykul/2763238,Buty-Symbol-bogactwa-i-przynaleznosci

25.07.2021

WIECZÓR RDC – symbolika róży

https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbolika-rozy/

20.06.2021

WIECZÓR RDC - symbole w kulturze i sztuce – koral

https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-kulturze-i-sztuce-koral/

06.06.2021

WIECZÓR RDC - religie: Symbole w sztuce – brama

https://www.rdc.pl/podcast/religie-symbole-w-kulturze-i-sztuce-brama/

23.05.2021

WIECZÓR RDC - religie: Symbole w sztuce – Koło: https://www.rdc.pl/podcast/religie-kolo-w-kulturze-i-sztuce/

09.05.2021

WIECZÓR RDC: O kolejnym tomie „Rzeczy Piękne – Jego wysokość But!” – audycja na temat trzeciego tomu serii wydawanej przez Katedrę Historii Kultury i Muzeologii - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-o-kolejnym-tomie-rzeczy-piekne-jego-wysokosc-but/

03.03.2021

KLUB TRÓJKI – Polskie Radio – program trzeci - W brylach przez historię - audycja Moniki Małkowskiej z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak:  https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2689680,W-brylach-przez-historie

10.01.2021

 

 

 

 

 

20.12.2020

WIECZÓR RDC: O współpracy naukowca z praktykiem przy powstawaniu publikacji z zakresu m.in historii mody - „Męska Rzecz” – audycja na temat trzeciego tomu serii wydawanej przez Katedrę Historii Kultury i Muzeologii: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-o-wspolpracy-naukowca-z-praktykiem-przy-powstawaniu-publikacji-z-zakresu-m-in-historii-mody/

WIECZÓR RDC: Wokół publikacji „Męska Rzecz” – audycja na temat trzeciego tomu serii wydawanej przez Katedrę Historii Kultury i Muzeologii: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-wokol-publikacji-meska-rzecz-tom-7/

01.11.2021

Religie: Symbolika Światła, która jest ważna we Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych – audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/religie-symbolika-swiatla-ktora-jest-wazna-we-wszystkich-swietych-i-swieto-zmarlych/

02.09.2021

WIECZÓR RDC: O wystawie Katedra 2020 – malarstwo Roberta Żbikowskiego – audycja radiowa z udziałem kuratora wystawy prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-o-wystawie-katedra-2020/

30.08.2020

WIECZÓR RDC: Pierwsza odsłona „Sztuki w czasach zarazy” – audycja z udziałem organizatorki i pomysłodawczyni projektu oraz kuratorki wystawy w Oranżerii w Pałacu w Jabłonnie prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-pierwsza-odslona-sztuki-w-czasach-zarazy/

10.05.2020

WIECZÓR RDC: Jedzenie w sztuce - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-jedzenie-w-sztuce/

26.04.2020

WIECZÓR RDC: Symbole i sztuka wobec zarazy - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-i-sztuka-wobec-zarazy/

12.04.2020

WIECZÓR RDC: Symbolika liczb - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbolika-swiatecznych-liczb/

10.12.2019

OFFCZAREK – Jego wysokość But – audycja z udziałem – audycja w TOK Fm z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://audycje.tokfm.pl/gosc/13106,prof-Malgorzata-Wrzesniak

 

11.11.2019

 

 

 

 

WIECZÓR RDC: O woniach i zapachach, które rządzą światem - audycja w RDC z udziałem prof. Uniwersytetu La Sapienza z Rzymu Małgorzaty Binieckiej-Popoli i prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-o-woniach-i-zapachach-ktore-rzadza-swiatem/

19.10.2019

POPOŁUDNIE Z ANIMUSZEM: o historii powstania i używania perfum - audycja w RDC z udziałem prof. Uniwersytetu La Sapienza z Rzymu Małgorzaty Binieckiej-Popoli i prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-o-historii-powstawania-i-uzywania-perfum/

19.09.2019

„MIĘDZY NAMI KOBIETAMI” – Polskie Radio 24 - audycja Anny Popek  z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.youtube.com/watch?v=KGFPKW3fUwI

04.08.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – kolor niebieski - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-kolor-niebieski/

21.07.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – jednorożec - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-jednorozec/

07.07.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – buty - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-buty/

30.06.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – vanitas vanitatum - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-vanitas-vanitatum/

23.06.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – dłoń - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-kulturze-i-sztuce-dlon/

09.06.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – liczby - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-3/

03.06.2019

 

 

 

 

 

31.05.2019

WIECZÓR RDC: Chiara Vigo - audycja w RDC z udziałem „kobiety wody” posiadającej umiejętność tkania bisioru – Chiary Vigo z Sardynii oraz prof. Uniwersytetu La Sapienza z Rzymu Małgorzaty Binieckiej-Popoli i prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-chiara-vigo/

Wykonała stułę, w której pochowano Jana Pawła II. Chiara Vigo w RDC - z udziałem prof. Uniwersytetu La Sapienza z Rzymu Małgorzaty Binieckiej-Popoli i prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/informacje/wykonala-stule-dla-jana-pawla-ii-to-w-niej-zostal-pochowany-papiez/

19.05.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – tęcza - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce-2/

12.05.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – owoc - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-w-sztuce/

21.04.2019

WIECZÓR RDC: Symbole w sztuce – symbole świąteczne - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbole-swiateczne-symbole-w-sztuce/

06.09.2019

WIECZÓR RDC: Wystawy polsko-włoskie - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak i malarki dr Aliny Picazio: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-wystawy-polsko-wloskie/

13.03.2019

KLUB TRÓJKI – Polskie Radio Program 3: Co niesie krzyż? - audycja Moniki Małkowskiej z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2277210,Co-niesie-krzyz

15.12.2018

WIECZÓR RDC: „Podróż europejska Rozalii i Stanisława Dunin Borkowskich” - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-podroz-europejska-rozalii-i-stanislawa-dunin-borkowskich/

11.11.2018

WIECZÓR RDC: Rzymskie sukcesy polskiej artystki - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak i malarki dr Aliny Picazio: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-rzymskie-sukcesy-polskiej-artystki/

16.06.2018

WIECZÓR RDC: Studenci i ich mentor – o włoskich podróżach - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak i studentów italianistyki UKSW Magdaleny Drąg, Michała Komorka i Daniela Staszewskiego: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-studenci-i-ich-mentor/

03.12.2017

WIECZÓR RDC: „But w butonierce – czyli kulturalnie o butach!” - audycja w RDC z udziałem prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Wrześniak, Jerzego Cichowicza i Damina Kota: https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-akcja-but-w-butonierce-czyli-kulturalnie-o-butach/

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach