glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

„W stronę międzykulturowości”

W STRONĘ MIĘDZYKULTUROWOŚCI

Seria prezentuje prace z zakresu badań kultur, problematyki dialogiczności i polilogów, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, relacji międzykulturowych polsko-włoskich, obecności polskiej w kulturze światowej, filozofii międzykulturowej

redaktor serii prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico

 

Rada naukowa:

Gerardo Cunico (Genua)

Raúl Fornet-Betancourt (Akwizgran/Barcelona)

Krzysztof Gawlikowski (Warszawa)

Jerzy Nikitorowicz (Białystok)

Nina Pawlak (Warszawa)

Alberto Pirni (Pisa)

Johann Schelkskorn (Wiedeń)

Christoph Schwöbel (Tybinga/ St. Andrea)

Mamoru Takayama (Tokio)

Mohammed Turki (Tunis)

Niels Weidtmann (Tybinga)

Sabine Wilke (Seattle)

 

w serii opublikowano:

Tom 1. Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012.

 

Książka zawiera rozważania na temat uprawiania badań nad kulturą w epoce wielo- i międzykulturowości i wypracowane w nich ramy ujęć kultur pozaeuropejskich, prezentacje (w pigułce) wielkich kultur świata (Afryka, Chiny, Japonia, kultury islamu) autorstwa wybitnych ich polskich znawców, dyskusje na temat potencjałów dialogiczności zawartych w poszczególnych kulturach, a wreszcie podsumowujące studia ekspertów na temat wielo- i międzykulturowości.

Tom 2. Wielkie Księgi ludzkości, red. A. Czajka, oprac. tekstów M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2013.

Wielkie księgi ludzkości

Tom traktuje o znaczeniu Wielkich Ksiąg w kulturach świata w różnorodności ich rozwojów historycznych i współczesnych sytuacji. Zawiera prezentację wiedzy (w pigułce) na temat Wielkich Ksiąg (buddyjskich, Ksiąg Chin, Indii, judaizmu, islamu) autorstwa wybitnych ich polskich znawców oraz pogłębione studia na temat problematyki interpretacji widzianej w perspektywie międzynarodowej. Stawia pytanie o możliwość symultanicznego czytania Ksiąg w wielo- i międzykulturowym świecie.

Tom 3. Anna Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

W książce zaprezentowane są i dyskutowane stanowiska filozofii międzykulturowej, słabo dotąd w Polsce obecnej, podejmującej problemy humanistyki i innych nauk w odniesieniu do różnych kulturowych tradycji myślenia. Zawiera także studia na temat wprowadzania aspektu międzykulturowego do humanistyki.

Tom 4. Polska i Włochy w dialogu kultur/ La Polonia e Italia nel dialogo tra le culture, red. M. Woźniewska-Działak, L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, Warszawa 2017. 

Tom zawiera studia na temat relacji kulturowych polsko-włoskich. 

Tom 5. Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski, red. A. Czajka / D. Dąbrowska / M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2018.

Znalezione obrazy dla zapytania: polskość w świecie stanisłąw brzozowski

Tom zawiera studia przedstawiające twórczość Stanisława Brzozowskiego z perspektywy humanistyki polskiej i perspektyw humanistyk zagranicznych.

Tom 6. Odmiany dialogiczności w kulturze, red. D. Dąbrowska, Warszawa 2019.

Tom 7. Anna Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i

międzyreligijnego,  Warszawa 2020.

Książka podejmuje dyskusję nad współczesną humanistyką i jej deficytami. Wskazuje się na możliwość jej odnowy przez nawiązanie do głównych elementów myśli o kulturze: dialogiczności (rozmowy), poezji (obrazu), przekładu.

w przygotowaniu:

Tom 8. Anna Czajka, Międzykulturowe postaci humanistyki.

Tom 9. Filozofia międzykulturowa, wybór tekstów, red. Anna Czajka, Raul Fornet-Betancourt.

Tom 10. Badania kultur w Polsce i Niemczech, red. A. Czajka, Niels Weidtmann.

Tom 11. O braterstwie i solidarności. Najnowsze prace włoskich filozofów religii, red. A. Czajka, Francesco Camera, Roberto Celada Ballanti et al.

 

Seria prowadzona przez Katedrę Teorii Kultury i Międzykulturowości Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach