glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

„Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów”

PRACE KATEDRY POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

Seria prezentuje studia interdyscyplinarne z zakresu poetyki i semiotyki różnorodnych tekstów kultury, estetyki wyobraźni zbiorowej oraz komparatystyki mediów artystycznych (zwłaszcza literatury, filmu, teatru, malarstwa, fotografii).

 

Redaktor serii:

prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

 

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN)

prof. ucz. dr hab. Beata Gontarz (UŚ)

prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Karapuda (ASP w Warszawie)

prof. ucz. dr hab. Andrzej Kisielewski (UwB)

prof. ucz. dr hab. Tomasz Kłys (UŁ)

prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński (IBL PAN, UKSW)

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kornacki (UG)

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ)

prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)

 

W serii opublikowano:

Tom 1: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, 2016 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (1)]

Znalezione obrazy dla zapytania: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk

Tom 2: Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, 2016 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (2)].

Tom 3: Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje, red. red. B. Pawłowska-Jądrzyk, 2017 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (3)].

Tom 4: Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, 2018 [cykl Ikony wyobraźni zbiorowej (1)].

Tom 5: Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, 2019.

Znalezione obrazy dla zapytania: Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, 2019.

Tom 6: Przezroczystość w kulturze, red. A. Smaga, B. Pawłowska-Jądrzyk, 2020 [cykl Interdyscyplinarne Kategorie Kulturoznawstwa (4)].

Tom 7: Ogień. Siła żywiołu – moc symbolu – potęga wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, 2020 [cykl Ikony wyobraźni zbiorowej (2)].

Znalezione obrazy dla zapytania: ogień. Siła żywiołu – moc symbolu – potęga wyobraźni,

W przygotowaniu:

Tom 8: B. Pawłowska-Jądrzyk, Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej

 

Seria prowadzona przez Katedrę Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach