glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Rada Dyscypliny

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O KULTURZE I RELIGII

(kadencja: 1 września 2020 - 31 sierpnia 2024)

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. – Przewodnicząca Rady NoKiR

dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz.

dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. 

dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz.

dr hab. Rafał Zapłata, prof. ucz.

dr Beata Skrzydlewska

dr Anna Wiśnicka

dr Robert Pawlik - Sekretarz Rady NoKiR

 

TERMINY POSIEDZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

27.09

25.10

22.11

13.12

24.01

21.02

21.03

25.04

20.06

3.10

 

KOMISJE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 

Komisja ds. podziału środków finansowych na badania naukowe w dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii

dr hab. Małgorzata Wrześniak prof. ucz. – przewodnicząca

dr hab. Piotr Majewski prof. ucz.

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk prof. ucz.

dr Piotr Jakubowski

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 Pracownik Biura Badań Naukowych

Komisja ds. oceny działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii

dr hab. Małgorzata Wrześniak prof. ucz. – przewodnicząca

dr hab. Piotr Majewski prof. ucz.

dr hab. Piotr Weiser prof. ucz.

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.

dr Piotr Jakubowski

Importerzy PBN w Dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii

dr Piotr Jakubowski 

dr Kama Pawlicka

Komisja ds. ewaluacji w dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii

dr hab. Małgorzata Wrześniak prof. ucz. – przewodnicząca

dr hab. Marcin Jewdokimow prof. ucz.

dr Piotr Jakubowski

dr Kama Pawlicka

dr Wojciech Sadłoń

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach