Katedra Zarządzania Kulturą

KATEDRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ

Prowadzi badania w zakresie zarządzania kulturą, uwzględniając następujące pola badań: społeczną misję instytucji i organizacji kultury, w szczególności w środowisku lokalnym; odpowiedzialność społeczno-kulturową organizacji kultury; zarządzanie partycypacyjne; strategie zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym; zarządzanie pamięcią kulturową; zarządzanie lokalnym dziedzictwem z wykorzystaniem nowych technologii; międzykulturowość, relacje międzykulturowe i zarządzanie różnorodnością; zarządzanie archiwami społecznymi. Przedmiotem badań Katedry są również: sektory kreatywne; strategie marketingowe, promocja, marketing w kulturze; badania publiczności; modele funkcjonowania instytucji kultury; budowanie relacji ze społecznością lokalną. W zakresie zainteresowań badawczych znajduje się również doświadczenie zarządzania instytucjami kultury w perspektywie historycznej (w szczególności – muzeami) i współczesnej.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach