Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

KATEDRA POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

Prowadzi studia interdyscyplinarne, wykorzystując różne metodologie, głównie semiotyczną, ikoniczną i komparatystyczną. Podejmowane są tu badania w zakresie poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej (w tym poetyki przekazów perswazyjnych, zwłaszcza reklamy), narratologii, komparatystyki mediów artystycznych (głównie na obszarach literatury, filmu, teatru), a także problematyki związanej z intersemiotycznością i intermedialnością (jak współczesne praktyki translacyjno-adaptacyjne), estetyką wyobraźni zbiorowej oraz projektowaniem graficznym.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach