glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

KATEDRA POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów jest jednostką naukową działającą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii od początku 2020 roku (utworzono ją z Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, powołanego do istnienia na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w połowie roku 2013).

Profil jednostki

KPIiKM sprofilowana została na studia interdyscyplinarne, wykorzystujące różnorodne metodologie, głównie semiotyczną, ikoniczną i komparatystyczną. Działalność naukowa Katedry skoncentrowana jest w szczególności wokół narzędzi służących do opisu współczesnej tekstualności. Powołanie jednostki wiązało się – z jednej strony – z konstatacją, że współczesna kultura ma charakter multimedialny, polisemiotyczny i hybrydyczny, z drugiej zaś – z dostrzeżeniem wagi faktu, iż rozwój tejże kultury dokonuje się we wzajemnym konfrontowaniu się jej tekstów. Aktualne przesunięcia w sposobie istnienia słowa, obrazu, dźwięku we współczesnym tekście kultury prowadzą do przemiany tradycyjnych relacji między sztukami, a granice między gatunkami i  różnorodnymi formami medialnymi ulegają zatarciu. Zjawiska te wskazują na potrzebę rozwoju komparatystyki mediów, która  ze swej istoty otwierała się na dialogowe myślenie o mediach (także artystycznych), pozwala sytuować je względem siebie, jak i w szerszym kontekście kulturowym.

Główne kierunki badań:

 • poetyka i semiotyka tekstów kultury współczesnej
 • poetyka przekazów perswazyjnych, m.in. reklamy
 • strategie narracyjne w artystycznych tekstach kultury
 • estetyka wyobraźni zbiorowej
 • interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa
 • media analogowe i cyfrowe
 • media artystyczne i użytkowe
 • komparatystyka mediów
 • relacje intermedialne, zwłaszcza na obszarach literatury, filmu, teatru
 • problemy adaptacji
 • projektowanie graficzne
 • badania UX

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach