glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Kultury XX i XXI wieku

KATEDRA KULTURY XX I XXI WIEKU

Prowadzi badania dotyczące przemian i teorii kultury, w szczególności problematyki uczestnictwa w kulturze, kultury wirtualnej, antropologii kultury i antropologii generatywnej z mitologicznymi systemami reprezentacji, kulturologii francuskiej, koncepcji regionów, studiów nad zamieszkiwaniem i studiów miejskich, kultury w sytaucji wojny, okupacji i Zagłady. A także religii i religijności (socjologia katolicyzmu, przemiany religijności w Polsce, teologia polityczna, teorie sekularyzacji, ikonologia polityczna, życie konsekrowane, monastycyzm).

ZAKŁAD ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNEJ

Bada wiek XX i XXI z perspektywy antropologii historii i kultury, a także sam język tej refleksji. Szczególnie miejsce znajduje dla komunikacji kulturowej, przemian obyczajów oraz metodologii badań współczesnych zjawisk kulturowych.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach