glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Historii Kultury i Muzeologii

KATEDRA HISTORII KULTURY I MUZEOLOGII

Prowadzi badania w zakresie Historii Kultury, w tym w szczególności długiego trwania znaków i symboli w kulturze oraz ich funkcjonowania współcześnie; komunikacji wizualnej i słownej w przestrzeni publicznej oraz historii i krytyki, teorii, estetyki i recepcji sztuki nowożytnej, nowoczesnej i najnowszej; historii i krytyki, promocji i marketingu sztuk dekoracyjnych i designu.

W zakresie Muzeologii w szczególności historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa  i muzeologii (w tym muzealnictwa wyznaniowego w Polsce).

A także badania nad kulturotwórczą rolą sztuki i placówek muzealnych dawniej i dziś (w tym zwłaszcza sposobem postrzegania muzeum przez polskich podróżników w XVII-XX w.).

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach