glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Struktura

KATEDRA HISTORII KULTURY I MUZEOLOGII

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.

Członkowie:

dr Paweł Kuciński

dr Beata Skrzydlewska

dr Anna Wiśnicka

mgr Elżbieta Sadoch

 

KATEDRA KULTURY XX I XXI WIEKU

Kierownik:

dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz.

Członkowie:

dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz.

dr Robert Pawlik

ks. dr Wojciech Sadłoń

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 

Zakład Antropologii Kultury Współczesnej

Kierownik:

dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz.

Członkowie:

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 

KATEDRA POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW

Kierownik:

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.

Członkowie:

dr Agnieszka Smaga

mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska

 

KATEDRA TEORII KULTURY I MIĘDZYKULTUROWOŚCI

Kierownik:

dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. ucz.

Członkowie:

dr Dorota Dąbrowska

dr Piotr Dejneka

dr Piotr Jakubowski

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ

Kierownik:

dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

Członkowie:

dr Kama Pawlicka

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach