glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Pracownicy

prof.ucz.dr hab. Anna Czajka-Cunico

dr Dorota Dąbrowska

dr Piotr Dejneka

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska

dr Piotr Jakubowski

prof.ucz.dr hab. Marcin Jewdokimow

dr Paweł Kuciński

prof.ucz.dr hab Piotr Majewski

dr Kama Pawlicka

dr Robert Pawlik

prof.ucz.dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

dr Wojciech Sadłoń

mgr Elżbieta Sadoch

dr Beata Skrzydlewska

dr Agnieszka Smaga

dr Anna Wiśnicka

prof.ucz.dr hab. Piotr Weiser

prof.ucz.dr hab. Małgorzata Wrześniak

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach