glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Termin składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw studenckich...

Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich nr PS-0161-2/12 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie dofinansowania inicjatyw studenckich dla organizacji studenckich informuję, że termin składania wniosków biorących udział w trzeciej turze trybu konkursowego upływa dnia 31 października 2012 r. o godzinie 15:00. Komplet dokumentów zawierający opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie należy dostarczyć w dwóch wersjach: papierowej do Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pok. 428) i elektronicznej na adres e-mail prostud@uksw.edu.pl

Dokumenty do pobrania >> pobierz

>> pobierz

Katarzyna Mikołajczyk

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach