glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Aktualności

2 marca zmarł prof. Krzysztof Gawlikowski, wybitny sinolog i znawca Azji Wschodniej, długoletni kierownik Katedry Studiów Azjatyckich na SWPS, a przedtem wykładowca Istituto Orientale w Neapolu i Sorbony, badacz dialogu międzykulturowego. Współpracowanik naszego kulturoznawstwa jako dydaktyk oraz współautor  "Kultur świata w dialogu" i "Wielkich Ksiąg ludzkości".

Przekazujemy informację o cyklu wykładów w Fundacji Pałacu Dożów (Palazzo Ducale) w Genui organizowanych przez Komitet Naukowy Centrum Studiów Religijnych i Kulturowych Don Antonio Balletto (Centro Studi Religiosi e Culturali Antonio Balletto), w którego skład wchodzi prof. Anna Czajka-Cunico. Cykl poświęcony jest problematyce ekologicznej w religiach i prowadzony jest w języku włoskim:  https://www.youtube.com/watch?v=Vo0_4Voa-cg

Przekazujemy również link do Centro Studi Antonio Balletto (CSAB) w Genui, uprawiającego działalność kulturalno-religijną. To dostęp do najbardziej aktualnych inspiracji w kulturze katolickiej w rozmowie z innymi religiami, niezwykle cenny dla badaczy i studentów naszego Instytutu:http://www.centrostudiantonioballetto.it/


SEMINARIUM PROFESORSKIE

INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I RELIGII

2021

08.02.2021. godz. 11.00

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Moderator dyskusji

prof. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

15.03.2021 godz. 11.15

dr Beata Skrzydlewska

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Muzea Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Problemy organizacyjne i prawne

19.04.2021 godz. 11.15

prof. ucz. dr hab. Brygida

Pawłowska-Jądrzyk

Moderator dyskusji

dr Agnieszka Smaga

Poetyka uwodzenia, czyli o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej

31.05.2021 godz. 11.15

dr Wojciech Sadłoń

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

Katolickie paradoksy. Kształtowanie podmiotowości w dynamizmie transcendencji w późnej nowoczesności

06.2021 godz. 11.15

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

Marka Hłaski opis obyczajów polskich ze szczególnym uwzględnieniem życia seksulanego Mazowszan

10.2021 godz. 11.15

dr Anna Wiśnicka

Kulturowa i artystyczna geneza postmodernizmu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af84d03b80e2340e09a784aa216d2df94%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=868249fd-8c0d-4a7f-90ad-5ca274e74d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach