glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Doktoraty

RDNL nadała stopnień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo następującym osobom:

2021

Dr  Natalia Spychalska

Dr Maciej Woźniak

Dr Magdalena Piwnikiewicz

Dr Jan Falkowski

Dr Anna Osińska

2022

Dr Marta Krystyna Tylkowska

Dr Halina Kucyk

Dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach