glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Monografie autorskie

2022

A. Regagliolo, Latin in Spanish Primary Education. An Experience, WN UKSW, Warszawa 2022, ss. 204. (link)

Stanisław Szober – listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917-1938, oprac. Mateusz Kowalski, WN UKSW, Warszawa 2022, ss. 292. (link)

 

2021

Wokół homonimii międzyjęzykowej II, red. A. Dąbrowska-Kamińska, A. Karolczuk, M. Majewska, WN UKSW, Warszawa 2021, ss. 236. (link)

Komizm historyczny III, red. T. Korpysz, A. Krasowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)

Język pisarzy: problemy gramatyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, WN UKSW, Warszawa 2021. (link)

 

2020

Bartholomaeus Keckermann. Systema disciplinae politicae, oprac. R. Peressin, Aristotelica Polonica, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, ss. 622 [edycja krytyczna]. (link)

O. Broniś, Word-Final Vowel Epenthesis in Italian Loanword Adaptation, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 190. (link)

M.B. Majewska, Wileński Słownik języka polskiego… i zagadnienia jego digitalizacji, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 494. (link)

R. Peressin, La versione greca dell’orazione „Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all’edizione e allo studio del testo, Series: Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 312. (link)

Refleksyjny praktyk – o pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, red. K. Zioło-Pużuk, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 138. (link).


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach