Monografie autorskie

 

2020

O. Broniś, Word-Final Vowel Epenthesis in Italian Loanword Adaptation, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 190. (link)

M.B. Majewska, Wileński Słownik języka polskiego… i zagadnienia jego digitalizacji, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 494. (link)

R. Peressin, Bartholomaeus Keckermann. Systema disciplinae politicae, Aristotelica Polonica, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, ss. 622 [edycja krytyczna].

R. Peressin, La versione greca dell’orazione „Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all’edizione e allo studio del testo, Series: Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 312.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach