glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Monografie autorskie

 

2020

Bartholomaeus Keckermann. Systema disciplinae politicae, oprac. R. Peressin, Aristotelica Polonica, tom 2, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, ss. 622 [edycja krytyczna]. (link)

O. Broniś, Word-Final Vowel Epenthesis in Italian Loanword Adaptation, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 190. (link)

M.B. Majewska, Wileński Słownik języka polskiego… i zagadnienia jego digitalizacji, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 494. (link)

R. Peressin, La versione greca dell’orazione „Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all’edizione e allo studio del testo, Series: Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 312. (link)

Refleksyjny praktyk – o pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, red. K. Zioło-Pużuk, WN UKSW, Warszawa 2020, ss. 138. (link).


 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach