glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Uchwały Rady Dyscypliny

2023

Uchwała Nr 1/2023/IJ z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. badań naukowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1693

2022

Uchwała Nr 23/2022/IJ z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/2022 z dnia 17 października 2022 roku w sprawie strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo w latach 2022-2025 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1626

Uchwała Nr 22/2022/IJ z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu rozwoju badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo w latach 2022-2025 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1559

Uchwała Nr 21/2022/IJ z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo w latach 2022-2025 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1558

Uchwała Nr 20/2022/IJ z dnia 17 października 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu naukowego Instytutu Językoznawstwa na rok akademicki 2022/2023 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1557

Uchwała Nr 19/2022/IJ z dnia 17 października 2022 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie sprawozdania z realizacji planu badawczego Instytutu Językoznawstwa w roku akademickim 2021/2022 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1556

Uchwała Nr 18/2022/ z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1531

Uchwała Nr 17/2022/IJ z dnia 12 września 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie projektu powołania czasopisma naukowego „Edukacja Językowa i Komunikacja” https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1530

Uchwała Nr 16/2022/IJ z dnia 12 września 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr Anny Dąbrowskiej-Kamińskiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii polskiej (studia niestacjonarne) w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2022/2023 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1529

Uchwała Nr 15/2022/IJ z dnia 12 września 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr Małgorzaty Majewskiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii polskiej (studia stacjonarne) w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2022/2023 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1528

Uchwała Nr 14/2022/IJ z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1474

Uchwała Nr 13/2022/IJ z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1473

Uchwała Nr 12/2022/IJ z dnia 23 maja 2022 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia doktor Karoliny Zioło-Pużuk do recenzowania pracy magisterskiej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1472

Uchwała Nr 11/2022/IJ z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Alberto Regagliolo na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1471

Uchwała Nr 10/2022/IJ z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Roberto Peressina na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1470

Uchwała Nr 9/2022/IJ z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1412

Uchwała Nr 8/2022/IJ z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu przedłużenia zatrudnienia dr. Roberta Peressina https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1411

Uchwała Nr 7/2022/IJ z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu przedłużenia zatrudnienia dr. Alberta Regagliolo https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1410

Uchwała Nr 6/2022/IJ z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1384

Uchwała Nr 5/2022/IJ z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1368

Uchwała Nr 4/2022/IJ z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany promotora pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1367

Uchwała Nr 3/2022/IJ z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca załącznik do Uchwały 27/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 20 grudnia 2021 roku https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1366

Uchwała Nr 2/2022/IJ z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1349

Uchwała Nr 1/2022/IJ z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1348

2021

Uchwała Nr 27/2021/IJ z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1338

Uchwała Nr 26/2021/IJ z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1275

Uchwała Nr 25/2021/IJ z dnia 15 listopada 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. oceny prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie językoznawstwo

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1274

Uchwała Nr 24/2021/IJ z dnia 18 października 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu naukowego Instytutu Językoznawstwa na rok akademicki 2021/2022 

https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1226

Uchwała Nr 23/2021/IJ z dnia 18 października 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie sprawozdania z realizacji planu badawczego Instytutu Językoznawstwa w roku akademickim 2020/2021 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1225

Uchwała Nr 22/2021/IJ z dnia 13 września 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie kryteriów oceny prac dyplomowych zgłaszanych na konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską przygotowaną na WNH w dyscyplinie językoznawstwo https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1210

Uchwała Nr 21/2021/IJ z dnia 13 września 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dra Alberto Regagliolo do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii włoskiej w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2021/2022 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1209

Uchwała Nr 20/2021/IJ z dnia 13 września 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Historycznego w Instytucie Językoznawstwa WNH https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1208

Uchwała Nr 19/2021/IJ z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1201

Uchwała Nr 18/2021/IJ z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1194

Uchwała Nr 17/2021/IJ z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1193

Uchwała Nr 16/2021/IJ z dnia 18 czerwca 2021 roku opinia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego awansowego dr Anny Dąbrowskiej-Kamińskiej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1162

Uchwała Nr 15/2021/IJ z dnia 18 czerwca 2021 roku opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Mateusza Kowalskiego na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1161

Uchwała Nr 14/2021/IJ z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1145

Uchwała Nr 13/2021/IJ z dnia 24 maja 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dra Mateusza Kowalskiego do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii polskiej (studia niestacjonarne) w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2021/2022 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1144

Uchwała Nr 12/2021/IJ z dnia 24 maja 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań nad Językiem Autorów w Instytucie Językoznawstwa WNH https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1143

Uchwała Nr 11/2021/IJ z dnia 20 kwietnia 2021 roku opinia na temat programu studiów II stopnia na kierunku filologia włoska na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1114

Uchwała Nr 10/2021/IJ z dnia 20 kwietnia 2021 roku opinia na temat programu studiów I stopnia na kierunku filologia włoska na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1113

Uchwała Nr 9/2021/IJ z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1112

Uchwała Nr 8/2021/IJ z dnia 26 marca 2021 roku opinia w sprawie kandydatury Pani    dr Anny Dąbrowskiej-Kamińskiej jako reprezentanta WNH UKSW w Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1107

Uchwała Nr 7/2021/IJ z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1092

Uchwała nr 6/2021/IJ z dnia 19 lutego 2021 roku opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Alberto Regagliolo na stanowisku adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego na jeden rok https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1070

Uchwała Nr 5/2021/IJ z dnia 19 lutego 2021 roku opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Mateusza Kowalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego na czas nieokreślony https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1069

Uchwała Nr 4/2021/IJ z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1068

Uchwała Nr 3/2021/IJ z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1066

Uchwała Nr 2/2021/IJ z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia dr Anny Dąbrowskiej-Kamińskiej do prowadzenia pracy magisterskiej studenta nr indeksu 104482 pt. Nazwiska osób zawierających związek małżeński w parafii Radzymin w latach 1815-1825 (filologia polska, studia niestacjonarne) https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1065

Uchwała Nr 1/2021/IJ z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Regulaminie podziału dotacji na badania naukowe w dyscyplinie językoznawstwo https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1064

 

2020

Uchwała Nr 23/2020/IJ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1040

Uchwała Nr 22/2020/IJ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie planu naukowego Instytutu Językoznawstwa na rok akademicki 2020/21 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1039

Uchwała Nr 21/2020/IJ z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań nad Językiem Autorów w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1019

Uchwała Nr 20/2020/IJ z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1008

Uchwała Nr 19/2020/IJ z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1007

Uchwała Nr 18/2020/IJ z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1006

Uchwała Nr 17/2020/IJ z dnia 16 listopada 2020 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. podziału środków na badania naukowe i prace rozwojowe w IJ https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1005

Uchwała Nr 16/2020/IJ z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcie sprawozdania Dyrektora Instytutu Językoznawstwa z działalności naukowej prowadzonej w Instytucie Językoznawstwa za rok akademicki 2019/2020 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/970

Uchwała Nr 15/2020/IJ z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1018

Uchwała Nr 14/2020/IJ z dnia 29 czerwca 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr Małgorzaty Furgały do prowadzenia pracy magisterskiej studenta o numerze albumu nr indeksu 79722 pt. Umiejętności językowe dzieci z III klasy szkoły podstawowej wobec obowiązujących wymagań programowych (filologia polska, studia niestacjonarne) https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1017

Uchwała Nr 13/2020/IJ z dnia 29 czerwca 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie upoważnienia dr Anny Krasowskiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii polskiej (studia niestacjonarne) w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akademickim 2020/2021 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1012

Uchwała Nr 12/2020/IJ z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/1011

Uchwała Nr 11/2020/IJ z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/838

Uchwała Nr 10/2020/IJ z dnia 06 maja 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kierunku filologia włoska na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 oraz na temat propozycji konwersatoriów kierunkowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/837

Uchwała Nr 9/2020/IJ z dnia 06 maja 2020 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Małgorzaty Majewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Historycznego na czas nieokreślony https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/836

Uchwała Nr 8/2020/IJ z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kierunku filologia włoska na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/819

Uchwała Nr 7/2020/IJ z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów I stopnia na kierunku filologia włoska na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/818

Uchwała Nr 6/2020/IJ z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podziału dotacji na badania naukowe w Dyscyplinie Językoznawstwo https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/775

Uchwała Nr 5/2020/IJ z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora UKSW w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/774

Uchwała Nr 4/2020/IJ z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia p. dra Mateusza Kowalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/773

Uchwała Nr 3/2020/IJ z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/761

Uchwała Nr 2/2020/IJ z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na badania naukowe https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/760

Uchwała Nr 1/2020/IJ z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Rady Dyscypliny Językoznawstwo https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/759

 

2019

Uchwała Nr 7/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie tematów prac dyplomowych https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/738

Uchwała Nr 6/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia dra Alberto Regagliolo do prowadzenia seminarium magisterskiego na filologii włoskiej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/737

Uchwała Nr 5/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie kontynuacji zatrudnienia p. dr Joanny Zauchy na stanowisku adiunkta w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/736

Uchwała Nr 4/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany nazwy serii wydawniczej https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/720

Uchwała Nr 3/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kryteriów i trybu oceny działalności naukowej pracownika przypisanego do dyscypliny językoznawstwo za 2020 rok https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/719

Uchwała Nr 2/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie jednostek organizacyjnych Instytutu Językoznawstwa https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/718

Uchwała Nr 1/2019/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora Instytutu Językoznawstwa https://monitor.uksw.edu.pl/wnh/docs/717

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach