Aktualności

 

W roku 2020 ukazały się następujące monografie pracowników Instytutu:

Bartholomaeus Keckermann. Systema disciplinae politicae, oprac. R. Peressin (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020) (link);

O. Broniś, Word-Final Vowel Epenthesis in Italian Loanword Adaptation (WN UKSW, Warszawa 2020) (link);

M.B. Majewska, Wileński Słownik języka polskiego… i zagadnienia jego digitalizacji (WN UKSW, Warszawa 2020) (link);

R. Peressin, La versione greca dell’orazione “Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632). Contributi all’edizione e allo studio del testo (Peter Lang, Berlin 2020) (link);

Refleksyjny praktyk – o pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, red. K. Zioło-Pużuk (WN UKSW, Warszawa 2020) (link).

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach