glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury

 

 

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz

Katedra Języków Słowiańskich

Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)

zapraszają

 do udziału w międzynarodowej konferencji online

Edukacja językowa i literacka online. Od wyzwań do rozwiązań

2 kwietnia 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w trzeciej glottodydaktycznej konferencji organizowanej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Języków Słowiańskich Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.

W trakcie wcześniejszych konferencji skupialiśmy się na glottodydaktyce polonistycznej. W 2022 roku chcemy poszerzyć zakres tematyczny konferencji o nauczanie języków obcych, języka polskiego oraz literatury (w szkole i poza nią) oraz skoncentrować się na specyfice nauki online. Doświadczenia z lat 2020 i 2021 pokazały, że nauka w takim trybie może być efektywna, ale też wyraźniej uwidoczniły się jej niedostatki, w tym kwestie potrzeb z zakresu kształcenia nauczycieli i wspierania uczniów w środowisku online.

Zapraszamy do udziału w konferencji nauczycieli, lektorów oraz badaczy zajmujących się opisywaną problematyką. Zapraszamy również nauczycieli języka polskiego, którzy ze swoimi uczniami przez ponad rok pracowali zdalnie nad zagadnieniami literackimi i językowymi. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyników najnowszych badań naukowych.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną w 2023 roku.

 

Zapraszamy do wystąpień poruszających między innymi następującą problematykę:

  1. Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języków obcych oraz języka polskiego w kontekście edukacji zdalnej.
  2. Edukacja zdalna na lekcjach języka polskiego i języków obcych – wyzwania, potrzeby, metody, rozwiązania, efekty, refleksje.
  3. Zdalna edukacja językowa i literacka w szkole – które jej elementy warto zostawić na dłużej?
  4. Specyfika pracy online w grupach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Podręczniki, kursy, szkolenia pomocne w pracy nauczyciela.  
  6. Przykłady rozwiązań, dobre praktyki w zakresie edukacji językowej i literackiej online.

 

Temat referatu i abstrakt (do 100 słów) należy wysłać do 30.01.2022 r., wypełniając formularz rejestracyjny: https://forms.gle/77fUMosMkmKo2sz18

Informacja o zaakceptowanych referatach zostanie przesłana do 21.02.2022 r.

Opłata konferencyjna (obejmująca publikację): 75 złotych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konferencjaWNHUKSW@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Karolina Zioło-Pużuk

dr Vira Neszew

dr Olga Łazarowycz

Samanta Busiło

Agnieszka Ciarkowska- Nguyen

Marcin Miłko

Łukasz Tupacz


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach