glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

adiunkt w Katedrze Mediewistyki i Neolatynistyki

aniazaj@gmail.com   

 
Kariera naukowa:
 

2009: doktorat, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historii (praca: "Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446 r.)")

2009-2010: Biblioteka Jagiellońska, Oddział Rękopisów
2010-2013: Uniwersytet Śląski, Instytut Historii, wykładowca 
2013- USKW, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
 
 
Zainteresowania naukowe:
 
- późnośredniowieczne kaznodziejstwo
- kultura intelektualna i piśmiennictwo zakonów żebraczych
- średniowieczna hagiografia
- średniowieczna piśmiennictwo uniwersyteckie
- kodykologia
- paleografia łacińska
 

 Lista publikacji

Książki

 

1.      Między uniwersytetem a zakonem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446)­ przyjęta do druku przez Wydawnictwo Naukowe „Semper”, publikacja planowana na luty 2013 r.

 

Artykuły

 

1.      Błogosławiony Reginald z Orleanu – współtwórca Zakonu Braci Kaznodziejów?, „Przegląd Tomistyczny”, t. IX, Warszawa 2003, s. 313-349.

 

 1. Rozwój przedkanonizacyjnego kultu św. Jacka, [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 11-28.

 

 1. Iohannes  Frankenstein  o.p. (†1446) and his sermones ad clerum (ms I Q 377 from the University Library in Wrocław),„Medieval Sermon Studies”, t. 51 (2007), s. 98-101.

 

 1. Teolog i teologia w krakowskiej mowie rekomendacyjnej dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446), [w:]: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 187-217.

 

 1. Herezja i heretycy w kazaniach dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446) [w:] Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 172-184.

 

 1. Quattuor est modus faciendi librum. Kazania ad clerum z rękopisu BUWr I Q 377 w świetle średniowiecznej teorii autorstwa, [w:] Pzestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu / Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, pod red. K. Brachy i P. Krasa, Warszawa 2010, s. 281-306.

 

 1. Judaizm jako herezja chrystologiczna w kazaniach dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446), [w:] Inkwizycja Papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Paweł Kras, Kraków 2010, s. 293-306.

 

 1. Wprowadzenie do artykułu 6. Czy człowiek może wiedzieć, kiedy ustanie ruch nieba [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. III: O podtrzymywaniu w istnieniu rzeczy przez Boga. O cudach, red. M. Olszewski, J. Pyda, Kęty-Warszawa 2010, s. 174-179.

 

 1. „Mulier nequam” – kazania dominikanina Jana z Ząbkowic do kapituły wrocławskiej o celibacie i kapłańskiej czystości, „Studia Źródłoznawcze”, t. 48 (2011), s. 111-135 (Współautorstwo z dr Anną Ledzińską).

 

 1. Idea ubóstwa w środowisku dominikańskich obserwantów Polskiej Prowincji w XV wieku, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, Kraków 2011, s. 87-101.

 

 1. Czy w dominikańskim „Studium generale” w Krakowie urządzano otrzęsiny? „Collatio de beanis” e rękopisie LXV6 z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, „Przegląd Tomistyczny”, t. 16 (2010), s. 59-75.

 

 1. „Quasi sicut precedens”. The Issues of Editing Late Medieval Dominican Sermons,  [w:] Quellen Kirchlicher Provenienz Neue Editionsvirhaben und aktuelle EDV-Projekte,hrsg. Von H. Flachencker, J. Tandecki, Toruń 2011, s. 107-124.

 

 1. Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów, „Średniowiecze polskie i powszechne”, 4 (8), 2012, s. 202-218.

 

 1. Kult św. Bernardyna ze Sieny w Polsce średniowiecznej w świetle Liber miraculorum sancti Bernardyni autorstwa Konrada z Freystadt, „Roczniki Historyczne”, 78 (2012)

 

 

Edycja, tłumaczenia i opracowania źródeł:

 

 1. Mirakula świętego Jacka z lat 1488-1500. Edycja krytyczna „Studia Źródłoznawcze”, 46 (2009), s. 95-105, współaut. z Maciejem Zdankiem.
 2. Dokumenty do rozwoju kultu św. Jacka z XVI w., tłum i opr., [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 237-245.
 3. Kontynuacja cudów św. Jacka z lat 1488-1500, tłum. i opr., [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 157-162.
 4. Pieśni o życiu i czynach św. Jacka Mikołaja z Hussowa, opr. [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 181-226.
 5. św. Tomasz z Akwinu, Artykuł 6. Czy człowiek może wiedzieć, kiedy ustanie ruch nieba [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. III: O podtrzymywaniu w istnieniu rzeczy przez Boga. O cudach, red. M. Olszewski, J. Pyda, Kęty-Warszawa 2010, s. 180-195.

 

Tłumaczenia artykułów naukowych:

 

 1. R. J. Loenertz, „Żywot św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława jako źródło historyczne [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 29-68.

 

Hasła w encyklopediach

 

 1. Meyer, Johannes, [w:] Encyklopedia of the Medieval Chronicle, ed. R.G. Dunphy, Brill-Leiden-Boston 2010, s. 1107-1108..

 

Redakcje naukowe:

 

            Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków 2008 (wspólnie z K. Ożogiem i T. Gałuszką).

            Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, Kraków 2011 (wspólnie z W. Długokęckim, T. Gałuszką R. Kubickim).

 

Recenzje:

Jak czytać rękopis średniowieczny?, red. Paul Géhin, tłum. B. Spieralska, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2008, ss.232, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47 (2009), s. 210-212 .

 

Publikacje popularnonaukowe:

 

Seria artykułów poświęconych św. Jackowi i św. Dominikowi w „Kronice Jarmark św. Dominika” (gdański dodatek do Gazety Wyborczej), poświęconych historii Kościoła w średniowieczu w Miesięczniku Katolickim „List” i w „Tygodniku Powszechnym” oraz na temat historii ksiązki i bibliotek na portalu społecznościowo-edukacyjnym „Szkoła Czytania”.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach