dr Katarzyna Jażdżewska

    Katarzyna Jażdżewska

 

 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt, Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

2016–: członek specjalista Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

2011–: Polskie Towarzystwo Filologiczne (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego)

2008–: International Plutarch Society (reprezentant Polskiej Sekcji)

ADRES E-MAIL I STRONY INTERNETOWE

kjazdzewska@gmail.com

https://uksw.academia.edu/KatarzynaJazdzewska

 

WYKSZTAŁCENIE

2011 – doktorat, Department of Greek and Latin, Ohio State University

2002 – magisterium, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski

1996-2002  – studia filozoficzne, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Proza grecka wczesnego cesarstwa, Plutarch, Dion Chryzostom

Dialog starożytny od sokratyków do okresu cesarstwa

Recepcja Platona

Zwierzęta w starożytności

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2018

 • “Laughter in Plato’s and Xenophon’s Symposia”, [w:] G. Danzig, D. Johnson, D. Morrison (red.) Plato and Xenophon: Comparative Studies, Leiden 2018: Brill (w druku)
 • “Entertainers, Persuaders, Adversaries: Interactions of Sophists and Rulers in Philostratus’ Lives of Sophists.” [w:] Ph. Bosman (red.), Intellectual and Empire in Graeco-Roman Antiquity, Routledge 2018 (w druku)
 • “Plutarch and Atticism: Herodian, Phrynichus, Philostratus”, [w:] K. Oikonomopoulou, S. Xenophontos (ed.) Brill’s Companion to the Reception of Plutarch, Brill (w druku)
 • “Plutarch’s Greek Questions: between glossography and problemata-literature”, Hermes 146.1 (2018) 41-53
 • recenzja: M. Alexiou, D. Cairns (ed.) Greek Laughter and Tears: Antiquity and After. Edinburgh Leventis studies. BMCR 2018.02.57

2017

 • “Plutarch w Semeioseis gnomikai Teodora Metochitesa” [w]: Plutarch z Cheronei: między filozofią, biografią i wychowaniem, red. J. Komorowska K. Jażdżewska, tom tematyczny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2 (2017), 271-282
 • Plutarch z Cheronei: między filozofią, biografią i wychowaniem, red. J. Komorowska, K. Jażdżewska, tom tematyczny czasopisma Argument. Biannual Philosophical Journal 7.2 (2017)
 • Plutarch, “Gryllos, czyli o rozumności nierozumnych zwierząt” (przekład), Meander 72 (2017) 9-22
 • recenzja: E. Amato, C. Bost-Pouderon, T. Grandjean, L, Thévenet, G. Ventrella (ed.), Dion de Pruse: l’homme, son oeuvre et sa postérité. Actes du Colloque international de Nantes (21-23 mai 2015). Eos 104.2 (2017) (w druku)
 • recenzja: C. Arruzza, D. Nikulin (ed.), Philosophy and Political Power in Antiquity. Bryn Mawr Classical Review 2017.05.09

2016

 • Dion Chryzostom, Mowy 1-10, przekład, wstęp, komentarz K. Jażdżewska, Wrocław 2016
 •  “Laughter in Plutarch’s Convivium Septem Sapientium”, Classical Philology 111.1 (2016) 74-88
 • “Starożytni Grecy o śmiechu i śmieszności. Od początków do Arystotelesa i tradycji perypatetyckiej”, [w:] T. Korpysz, A. Kozłowska (red.), Komizm historyczny, Warszawa, Wydawnictwo UKSW, 2016, 99-124

2015

 •  “Do not Follow the Athenians! The Example of Athens in Dio Chrysostom’s Orations”, Classical Philology 110.3 (2015) 252-268
 • “Tales of Two Lives in Xenophon’s Hiero, Plutarch’s Gryllos, and Lucian’s Cock”, Hermes 143.2 (2015) 141-152
 • “Like a Married Woman: The Kingfisher in Plutarch’s De sollertia animalium and in the Ps.-Platonic Halcyon”, Mnemosyne 68.3 (2015) 424-436
 •  “Dialogic Format of Philo of Alexandria’s De animalibus”, Eos 102.1 (2015) 45-56
 • “Dio Chrysostom’s Charidemus and Aristotle’s Eudemus”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 55.3 (2015) 679-687
 • recenzja: “Ph. A. Stadter: Plutarch and his Roman Readers”, Eos 102.2 (2015) 382-384

2014

 • “From Dialogos to Dialogue: The Use of the Term from Plato to the Second Century CE”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 54.1 (2014) 17-36
 • “Pyrrha and Priene: a Note on Plutarch’s Convivium Septem Sapientium 146e-f”, Classical Quarterly 64.1 (2014) 426-8
 • “Dio Chrysostom’s Charidemos: A Study”, Eos 101.1 (2014) 67-81
 • Glossae, Scholia, Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, red. M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Frankfurt 2014

2013

 • “A Skeleton at a Banquet: Death in Plutarch’s Convivium Septem Sapientium”, Phoenix 67.3-4 (2013) 301-319
 • “Like Some Odysseus: Aelius Aristides and Plato’s Visits to Sicily”, Eos 100.2 (2013) 317-326
 • “Reading Plato’s ‘Big Letters’: The Opening of Plutarch’s De audiendo and Plato’s Republic”, [w:] G. Pace, P. Volpe Cacciatore (eds.), Gli scritti di Plutarco: tradizione, traduzione, ricezione, commento. Atti del IX Convegno Internazionale della International Plutarch Society, Napoli (D’Auria) 2013, 245-250
 • Dion Chryzostom, “Charidemos” (przekład), Meander 68 (2013) 43-55

2002-2009

 • “Not an ‘Innocent Spectacle’: Hunting and Venationes in Plutarch’s De sollertia animalium”, Ploutarchos 7 (2009/2010) 35-46
 • “Hagiographic Invention and Imitation: The Case of Niketas’ Life of Theoktiste and its Literary Models”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 49 (2009) 257-279
 • Plutarch, Powiedzenia królów i wodzów. Powiedzenia spartańskie, przekład z j. greckiego, wstęp, komentarz K. Jażdżewska, Warszawa 2006 (seria Biblioteka Antyczna) (fragm. w: Plutarch, Powiedzenia nieznanych z imienia Spartan”, Meander 60.1 (2005) 36-47)
 • Fizjolog, przekład z j. greckiego, wstęp, komentarz K. Jażdżewska, Warszawa 2003 (seria Biblioteka Antyczna)
 •  “O pochodzeniu Fizjologa”, Warszawskie Studia Teologiczne 15 (2002) 85-100

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE (od 2011)

2018

 • Beyond the Centre: Exploration of Dio Chrysostom’s Short Dialogues, konferencja The Politics of Writing: Literary Form and Philosophical Engagement in Dio Chrysostom and the Early Empire, Nowy Jork
 • Dynamics of Questions and Answers in Xenophon’s Memorabilia, Catholic University of America, Waszyngton D.C.

2017

 • Paradeigmatic zoology: Philo of Alexandria, Plutarch, Aelian, and Physiologus, konferencja Griechische biologische Literatur in der Kaiserzeit: Formen, Funktionen, Probleme, Marburg, Niemcy
 • Questions and Answers in Xenophon’s Memorabilia, Colloquium Dialogue, dialogisme et polyphonie. Questions d’énonciation dans les textes philosophiques et rhétoriques de l’Antiquité, Université de Paris-Sorbonne-Université de Clermont-Ferrand, Paryż
 • Generic Syncretism and Dialogue Literature: The Case of Plutarch’s Amatorius, XI Meeting of the International Plutarch Society, University of Fribourg, Szwajcaria

2016

 • Examples of Negativity: Plutarch’s Imagery of Passions, Annual Conference of the Classical Association, Edinburgh
 • Dwie prezentacje 1. On the use of dialegesthai and dialogos in Plato, 2. Plutarchan presences in the dialogues, Centre de Recherches sur les Littératures et le Sociopoétique, Clermont-Ferrand, Francja

2015

 • The Author and his Readers: Dedicatory Prefaces to Plutarch’s Moralia, konferencja Triangulationships: Between Authors, Readers, and Texts in Imperial Literature, Cambridge
 • Greeks and Romans on Jokes and Laughter: Quintilian’s Inst. 6.3 and Plutarch’s Quaest. conv. 2.1, konferencja Literary Interactions under Nerva, Trajan and Hadrian, Boston
 • “Starożytni o śmiechu i żartowaniu”, konferencja Komizm językowy w perspektywie diachronicznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2014

 • Sophists and Emperors in Philostratos’ Lives of Sophists, 15 UNISA Classics Colloquium, Pretoria
 • Laughter in Plato’s and Xenophon’s Symposia, konferencja Plato and Xenophon: Comparative Studies, Bar Ilan University, Izrael
 • Plutarch and the Greek Language in Aetia Graeca, X Meeting of International Plutarch Society, Delfy, Grecja

2011-2013

 • The Husband-Loving Kingfisher: Plutarch on Marriage, Marital Virtues, and Animals, 144th Annual Meeting of American Philological Association, Seattle (2013)
 • Plutarch w Semeioseis gnomikai Teodora Metochitesa, konferencja Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012)
 • Do not Follow the Athenians! Athens as an Example in Dio Chrysostom’s Orations, konferencja Flavian Literature and its Greek Past, Delfy, Grecja (2012)
 • Reading Plato’s ‘Big Letters’. Plutarch as a Reader of the Republic in On listening, IX Meeting of International Plutarch Society, Ravello, Włochy (2011)
 • Communicating through Laughter: Plutarch’s Symposion of the Seven Sages, konferencja Playful Plutarch, Oxford (2011)

GRANTY, STYPENDIA

2018: Humboldt-Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler

2017: Visiting Fellow, Institute of Classical Studies, University of London

2016-2019: Grant Sonata, Narodowe Centrum Nauki

2015: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

2012-2014: Homing Plus Grant, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

2011: grant konferencyjny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

2008: A.G. Woodhead Prize, Department of Greek and Latin, Ohio State University

2008: Stanley J. Kahrl Award, Center for Medieval and Renaissance Studies, Ohio State University

INNE

 • Membre associé Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS), Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand, Francja (2016-)
 • Autorka bibliografii przekładów na stronie serii Biblioteka Antyczna (http://www.biblioteka.antyczna.uni.wroc.pl): Plutarch, Dion Chryzostom
 • Popularyzacja wiedzy o starożytności:
 • Warszawskie Targi Książki (2014: “Starożytność wobec zwierząt: Od boskich rumaków Achillesa do wegetarianizmu filozofów”, 2015: “Od alfy do omegi, czyli spotkanie ze starożytną greką”, 2017: “Wędrówki z Odyseuszem”)
 • XV Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej (2016) – prezentacja “Troskliwe zimorodki i przebiegłe kuropatwy, czyli starożytni o ptakach”

Zajęcia dla licealistów w ramach Akademii Młodego Humanisty, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW (październik-listopad 2015 r.)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach