glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Tydzień Jakości Kształcenia - 19-23 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Tygodniu Jakości Kształcenia w UKSW (19-23 października 2020 r.)

Wydarzenie w formie spotkań on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Pojedyncze spotkania odbędą się również stacjonarnie w małych grupach.

Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny.

Każdy może czerpać z bogatej oferty adekwatnie do potrzeb i zainteresowań.

http://crd.uksw.edu.pl/aktualnosci/

Doświadczenia ostatnich miesięcy w sposób szczególny pokazały, jak wielkie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania uczelni ma dobra komunikacja i zaangażowanie wszystkich jednostek. Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!

Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli i doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia i przygotowania atrakcyjnego programu.

Sama inicjatywa ma szansę stać się dobrą tradycją Uczelni.


CENTRUM ROZWOJU DYDAKTYKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach