glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Moduły - Kulturoznawstwo

Zgodnie z ofertą edukacyjną studenci Kulturoznawstwa (I-ego stopnia studiów stacjonarnych) mają  do wyboru 5 modułów:  Zarządzanie kulturą, Media w kulturze, Film i teatr, Komunikacja w biznesie, Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki. W harmonogramie zajęć przewidziano dwa pierwsze moduły w tym roku akademickim i trzy kolejne – w następnym roku, czyli 2021-22. Wtedy, studenci 2 i 3 roku będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.

 

Zgodnie z ofertą edukacyjną studenci Kulturoznawstwa (II-ego stopnia studiów stacjonarnych) mają  do wyboru 6 modułów. W rozpoczynającym się roku akademickim, semestrze zimowym realizowane są moduły:  Media w kulturze, Tożsamość i komunikacja międzykulturowa; w semestrze letnim: Zarządzanie kulturą, Design. Moduły: Film i teatr, Komunikacja w biznesie będą oferowane w kolejnym roku akademickim, czyli 2021-22. Wtedy, studenci 1 i 2 roku będą mieli możliwość wpisania się na te moduły. O przyjęciu zadecyduje kolejność zapisywania się w systemie USOS.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach