glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

UWAGA - ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

UWAGA

Studenci 1 roku II stopnia kierunku Kulturoznawstwo studia stacjonarne rozpoczynają zajęcia 15 października 2020 roku.

Studenci 1 roku II stopnia kierunku Kulturoznawstwo studia niestacjonarne rozpoczynają zajęcia 16 października 2020 roku.

Studenci pozostałych kierunków rozpoczynają zajęcia 01 października 2020 roku.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach