glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Nie żyje prof. dr hab. Andrzej Walicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
 
prof. dr hab.
ANDRZEJA  WALICKIEGO

 
wybitnego historyka idei, badacza historii filozofii rosyjskiej i polskiej, wybitnie zasłużonego dla uobecniania myśli polskiej w świecie.
 
 
Składamy kondolencje
Rodzinie Zmarłego,
solidaryzując się w smutku z całym środowiskiem naukowym, które czerpie z obfitego
dorobku Pana Profesora.
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach