glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dr hab. Dorota Kielak prof. ucz. powołana na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

W dniu 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dorotę Kielak prof. ucz.

Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach