prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczych UKSW

Kierownik Katedry Filozofii i Kultury Antycznej

k.pawlowski@uksw.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

  • kultura duchowa starożytnej Grecji i Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem literatury filozoficznej

  • literatura filozoficzna z kręgu średniego platonizmu oraz literatura pogranicza religii i filozofii późnego antyku (hermetyzm i gnostycyzm z ich późniejszymi emanacjami)

 

Najważniejsze publikacje:

 

MONOGRAFIE (książki autorskie)

1. K. Pawłowski: Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny, Eleusis 1998.

2. K. Pawłowski: Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa, O Platonie i jego nauce, O świecie, oraz Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, Biblioteka Klasyków Filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3. K. Pawłowski: Lathe biosas. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

4.  K. Pawłowski: Misteria i filozofia. Inspiracje misteryjne w filozofii greckiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

5.  K. Pawłowski: Alkinous, Wykład nauk Platona, Źródła Myśli Filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

6.  K. Pawłowski: Medytacje platońskie. Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

7.  K. Pawłowski: Epikur z Samos. Listy oraz wybór świadectw, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2015.

 

 

 

PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

1.  Kazimierz Pawłowski, Zarys logiki. Skrypt dla kierunków humanistycznych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

2.  Kazimierz Pawłowski, Podstawy logiki ogólnej. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (z ostatnich trzech lat)

 

1.      Kazimierz Pawłowski: „Misteryjne” czytanie Platona. „Irracjonalność” Greków i jej odbicie w filozofii Platona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, Nr 3-4 (40) (2014), s. 237-253.(0,7 ark.) - 2016 styczeń. („Przegląd Filozoficzno-Literacki” - 10 pkt.)

2.  K. Pawłowski: Epikur z Samos, List do Menojkeusa (Diog. Laert. X 122-135), „Meander” 2015 , s. 53-62. - przekład Kazimierz Pawłowski („Meander” - 10 pkt.)

3.  K. Pawłowski: Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według Listu do Menojkeusa, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2016 Tom XLIV, Zeszyt 1, 51-74. („Kwartalnik Filozoficzny” - 6 pkt)

4.  K. Pawłowski: Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego duchowe konsekwencje, „Filozofia Chrześcijańska” Tom 13, Poznań 2016, s.76-97. („Filozofia Chrześcijańska” - 6 pkt)

5. K. Pawłowski: Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 533-546. („Vox Patrum” - 11 pkt.)  

6.      K. Pawłowski: Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w dialogach Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej, „Przegląd Tomistyczny”, t. XXI (2015), s. 35–49 („Przegląd Tomistyczny” - 12 pkt.)

7. K. Pawłowski: The Problem of Human Happiness in Plato’s Gorgias (Platonic “care for the soul”), Eos CIII 2016, s. 32-47. (“Eos - 13 pkt.)

8.  K. Pawłowski: The Idea of Philosophical Iinitiation and Purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus, and Symphosium of Plato, „Studia Philosophiae Christianae” UKSW 51 (2015) 4, UKSW, s. 77-97. (“Studia Philosophiae Christianae” - 11 pkt.)

9.  K. Pawłowksi: Middle Platonism and the philosophical theology of Plutarch of Chaeronea. An introductory study, Eos C 2013, s. 327-347. (“Eos - 13 pkt.)

10. K. Pawłowski, Spotkanie starożytnego chrześcijaństwa z filozofią grecką (w czasach Justyna Męczennika i Klemensa Aleksandryjskiego), „Collectanea Theologica” R. LXXXVI, Warszawa 2016, Nr 2, s. 59-84.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 

10.  K. Pawłowski, Łacińska i grecka terminologia filozoficzna w pismach filozoficznych Apulejusza z Madaury oraz w ‘Asclepiusz, sive dialogus Hermetis Trismegisti’, w: Literatura, kultura religijna, polskość. w: Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65 rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, 481-512.

11.  K. Pawłowski, Komunikacyjna funkcja mitu w dialogach Platona. Mit jako środek przekazu i idei filozoficznych na przykładzie mitu o stworzeniu człowieka i metempsychozie w Timajosie Platona, w: Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, s. 447-558.

12.  K. Pawłowski, Dotknięcie Tajemnicy. Mistyczne aspekty filozofii Platona, w: Therapeia, askesis, meditatio.Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, red. K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2017, s. 33-48.

13. K. Pawłowski, Dostrzec Chrystusa w religii niechrześcijańskiej. Próba znalezienia wspólnego mianownika. Propozycja antyczna, w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesnosci, s.  Wydawnictwo Naukowe UKSW 2017.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • Historia filozofii

  • Logika

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach