glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

prof. dr. hab.

FRANCISZKA ZIEJKI

 

wybitnego historyka literatury, wychowawcy wielu pokoleń polskich badaczy literatury, znakomitego organizatora polskiego życia naukowego, propagatora wiedzy o polskiej historii i kulturze zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

 

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłego,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim,

dla którego odejście Pana Profesora jest niepowetowaną stratą.

 

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

wraz z całym środowiskiem polonistycznym

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach