glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:

 

1. nauki prawne

2. nauki teologiczne

3. prawo kanoniczne

4. literaturoznawstwo

5. archeologia

6. historia

7. filozofia

8. psychologia

9. pedagogika

10. nauki fizyczne

11. matematyka

 

 

W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktoranckie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki.

 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, posiadanie dorobku naukowego oraz złożenie koncepcji badań.

 

Postępowania rekrutacyjne odbywa się w kilku etapach:

1) ocena formalna

2) ocena merytoryczna koncepcji badawczych przez Komisję Kwalifikacyjną

3) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna

4) decyzja Komisji Rekrutacyjnej.

 

Jeśli chcesz rozpocząć kolejny etap naukowej przygody, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, zgłoś się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 roku i trwa do 6 września 2020 roku, następnie dokumenty kandydatów będą poddanie ocenie. Kształcenie w Szkole rozpocznie się 1 października 2020 roku.

 

Więcej informacji:

www.szkoladoktorska.uksw.edu.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach