Prace dyplomowe - rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5132

wraz z załącznikami

 

Instrukcja składania wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
z wykorzystaniem technologii informatycznych jako podanie w USOSwebdo pobrania

Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim – do pobrania

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – do pobrania

Załącznik do Instrukcji wypisywania suplementu do DYPLOMU  do Zarządzenia Nr44/2017 Rektora UKSW z dnia 22 czerwca 2017 r – do pobrania

Jak konwertować zdjęcia na plik pdf - porada informatyka – zobacz tutaj

 

Dokumenty:

 

  • STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH ORAZ PROCEDURĘ DYPLOMOWANIA OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WNH Z DNIA 29 STYCZNIA 2020 R.

Zarządzenie nr 4 Dziekana WNH z dnia 29 stycznia 2020 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4 - pobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4 - pobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 4 - pobierz

 

 

 

Składanie prac licencjackich i magisterskich

 

I Termin składania prac i terminy obron

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza promotor (w porozumieniu z recenzentem i studentem), uwzględniając ustalony wcześniej harmonogram.

 

Termin składania prac dyplomowych: 
 

I tura:

Studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 30 czerwca 2020 r.


Studenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 15 lipca 2020 r.

II tura:

 

 


Dziekan na wniosek  studenta może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia 30 września.

 

III Przy odbiorze dyplomu


Przy odbiorze dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

  • dowód opłaty za dyplom - 60 zł (dyplom wydawany jest ok. 30 dni od daty egzaminu dyplomowego!

 

IV Kilka ważnych uwag dla studentów i promotorów:

  1. STUDENT PRZYSTĘPUJĄCY DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ MUSI MIEĆ WSZYSTKIE OCENY W USOS + ZALICZENIE PRAKTYK W USOS + ZALICZONE SZKOLENIE BHP!!!
  2. DOWÓD OPŁATY ZA DYPLOM – składany przy odbiorze dyplomu!!!
  3. Recenzenta wyznacza promotor.
  4. Terminy egzaminów dyplomowych są ustalane z p. Mirą Oniszczuk (tel. 22 380 96 20)
  5. Termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest PRZEZ PROMOTORA w porozumieniu z recenzentem i studentem, przy uwzględnieniu harmonogramu egzaminów dyplomowych wyznaczonego przez Prodziekana ds. studenckich.
  6. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o zaktualizowanie w systemie USOS adresu mailowego. Adres w USOS może zmienić dziekanat. Proponujemy, żeby studenci przy składaniu prac informowali o ewentualnej zmianie. Jest to bardzo ważne, ponieważ termin obrony, numer sali i skład komisji dziekanat przesyła mailowo!


 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach