glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Prace dyplomowe - rok akademicki 2021/2022

Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

 

HARMONOGRAM OBRON PRAC DYPLOMOWYCH

Szanowni Państwo,

Obrony pracy dyplomowych odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 30 czerwca-8 lipca wszystkie obrony będą się odbywały w trybie stacjonarnym
   

Prace dyplomowe muszą zostać złożone w APD najpóźniej tydzień przed planowaną obroną.

Przypominamy, że oprócz wgrania pracy do systemu APD, konieczne jest również złożenie w USOS, na tydzień przed planowaną obroną, następujących dokumentów:

 • wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego-egzamin stacjonarny (zaadresowanego do Prodziekana ds. studenckich (dr Karoliny Zioło-Pużuk) wraz z załącznikiem:
 • skanem karty pracy dyplomowej (z APD) - tylko z Państwa odręcznym podpisem (nie jest konieczny podpis Promotora)

 

O terminie obrony zostaną Państwo poinformowani przez Dziekanat na około dwa dni przed obroną.

 

Obrony odbywają się stacjonarnie.
Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania dokumentów do obrony znajdują się w OBWIESZCZENIU Nr 1/2021 Rektora UKSW z dnia 3 lutego 2021 r.

 

Składanie prac dyplomowych
Prace dyplomowe składane są wyłącznie elektronicznie poprzez wgranie do systemu APD - https://apd.uksw.edu.pl/. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
Oświadczenia są uwierzytelniane elektronicznie. W tym roku nie ma potrzeby skanowania dokumentów podpisanych przez Promotora.

 

Dokumenty do wgrania do USOS-a
Po zarchiwizowaniu pracy w APD, student składa w USOSwebie:

 • wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych (zaadresowany do Prodziekana ds. studenckich (prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk) oraz jako załącznik:
 • kartę pracy dyplomowej (z APD) - tylko z Państwa podpisem (nie jest konieczny podpis Promotora)
 • wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (angielski, włoski), jeśli dotyczy

NIE MA POTRZEBY PROSZENIA PROMOTORÓW O PODPISYWANIE KARTY PRACY ANI OŚWIADCZEŃ.

 

Karta obiegowa
Karta obiegowa jest elektroniczna, akceptowana zdalnie przed poszczególne jednostki (m.in. biblioteka, kwestura, i inne). Najpóźniej na 7 dni przed obroną należy wysłać na skrzynkę mailową obiegowka.wnh@uksw.edu.pl prośbę o wystawienie karty obiegowej.

 

Opłata za dyplom
Opłaty za dyplom oraz za odpis dyplomu w języku obcym są uzależnione od roku w którym rozpoczynali Państwo studia. Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości, informacja o kwocie do zapłaty zostanie Państwu przekazana bezpośrednio po obronie. Przy odbiorze dyplomu należy przesłać mailem do Dziekanatu potwierdzenie dokonania płatności za dyplom. Numer konta, na który należy dokonać płatności to nr konta przyporządkowany indywidualnie studentowi, na który dokonywane były wcześniejsze płatności (można go znaleźć w USOSweb-ie).

 

Dyplom w  języku obcym
Istnieje możliwość uzyskania odpisu w języku obcym (język angielski, język włoski). Aby uzyskać odpis w języku obcym należy złożyć odpowiednie podanie w USOSweb-ie (najpóźniej na 30 dni po obronie). Odpis w języku obcym jest dodatkowo płatny 20 zł lub 40 zł (dokładna kwota, w zależności od roku rozoczęcia studiów, zostanie potwierdzona przez Dzikanat po obronie)
 

Odbiór dyplomu
Dyplomy będą gotowe do odbioru około 30 dni po obronie. W sierpniu otrzymacie Państwo maila z Dziekanatu dotyczącego możliwości odbioru dyplomu.

 

Uwaga: STUDENY PRZYSTĘPUJĄCY DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ MUSI MIEĆ:

 • wszystkie oceny w USOS
 • zaliczenie praktyk w USOS
 • zaliczone szkolenie BHP

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o zaktualizowanie w systemie USOS adresu mailowego. Adres w USOS może zmienić Dziekanat. Prosimy żeby studenci przy składaniu prac informowali o ewentualnej zmianie. Jest to bardzo ważne, ponieważ termin obrony, Dziekanat przesyła mailowo (na 2 dni przed obroną)!
 

STANDARDY PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH ORAZ PROCEDURĘ DYPLOMOWANIA OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WNH Z DNIA 3 MARCA 2021 R.

Zarządzenie nr 2 Dziekana WNH z dnia 3 marca 2021 r. - pobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

 

Wskazówka jak konwertować zdjęcia na pdf – zobacz tutaj

 

załączniki:

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach