glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Prace dyplomowe - rok akademicki 2020/2021

Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021


Obrony prac magisterskich i licencjackich na naszym Wydziale będą miały miejsce w dniach 1-9 lipca br.

Osoby, które nie wgrają pracy do ostatniego dnia zajęć (15 czerwca), muszą złożyć do 30 czerwca w systemie USOSweb podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy.

Oprócz archiwizacji pracy w APD, należy złożyć w systemie USOSweb podanie do Dziekana o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i powołanie komisji egzaminacyjnej.
Obrona będzie miała miejsce najwcześniej 7 dni po archiwizacji pracy i złożeniu podania. Im wcześniej zostanie złożone podanie, tym wcześniej odbędzie się obrona.
 

Harmonogram obron:

studenci studiów II stopnia zainteresowani rekrutacją do szkoły doktorskiej:

 • złożenie pracy najpóźniej do 18 czerwca
 • złożenie podania o zdalną obronę najpóźniej do 25 czerwca
 • ostatni możliwy termin obrony 2 lipca

studenci studiów II stopnia:

 • złożenie pracy najpóźniej do 1 lipca
 • złożenie podania o zdalną obronę najpóźniej do 2 lipca
 • ostatni możliwy termin obrony 9 lipca

studenci studiów I stopnia:

 • złożenie pracy najpóźniej do 30 czerwca
 • złożenie podania o zdalną obronę najpóźniej do 01 lipca
 • ostatni możliwy termin obrony 8 lipca
   

Jeśli, ktoś chciałby bronić się wcześniej niż w dniach 1-9.07,  prosimy o dokonanie formalności odpowiednio wcześniej i kontakt z Dziekanatem.

Druga tura obron będzie miała miejsce w miesiącach wrzesień-grudzień.
 

Obrony, poza uzasadnionymi wyjątkami, odbywają się zdalnie.
Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania dokumentów do obrony znajdują się w OBWIESZCZENIU Nr 1/2021 Rektora UKSW z dnia 3 lutego 2021 r.

 

Składanie prac dyplomowych
Prace dyplomowe składane są wyłącznie elektronicznie poprzez wgranie do systemu APD - https://apd.uksw.edu.pl/. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
Oświadczenia są uwierzytelniane elektronicznie. W tym roku nie ma potrzeby skanowania dokumentów podpisanych przez Promotora.

 

Dokumenty do wgrania
Po zarchiwizowaniu pracy w APD, student składa w USOSwebie 3 dokumenty:

 • kartę pracy dyplomowej (z APD) - tylko z Państwa podpisem (nie jest konieczny podpis Promotora)
 • podanie do Dziekana o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego
 • dodanie do Dziekana o powołanie komisji egzaminacyjnej

 

Karta obiegowa
Karta obiegowa jest elektroniczna, akceptowana zdalnie przed poszczególne jednostki (m.in. biblioteka, kwestura, i inne). Najpóźniej na 7 dni przed obroną należy wysłać na skrzynkę mailową obiegowka.wnh@uksw.edu.pl prośbę o wystawienie karty obiegowej.

 

Opłata za dyplom
Opłaty za dyplom oraz za odpis dyplomu w języku obcym są uzależnione od roku w którym rozpoczynali Państwo studia. Aby uniknąć ewentualnych wątpliwości, informacja o kwocie do zapłaty zostanie Państwu przekazana bezpośrednio po obronie. Przy odbiorze dyplomu należy przesłać mailem do Dziekanatu potwierdzenie dokonania płatności za dyplom. Numer konta, na który należy dokonać płatności to nr konta przyporządkowany indywidualnie studentowi, na który dokonywane były wcześniejsze płatności (można go znaleźć w USOSweb-ie).

 

Dyplom w  języku obcym
Istnieje możliwość uzyskania odpisu w języku obcym (język angielski, język włoski). Aby uzyskać odpis w języku obcym należy złożyć odpowiednie podanie w USOSweb-ie (najpóźniej na 30 dni po obronie). Odpis w języku obcym jest dodatkowo płatny 20 zł lub 40 zł (dokładna kwota, w zależności od roku rozoczęcia studiów, zostanie potwierdzona przez Dzikanat po obronie)
 

Odbiór dyplomu
Dyplomy będą gotowe do odbioru około 30 dni po obronie. W sierpniu otrzymacie Państwo maila z Dziekanatu dotyczącego możliwości odbioru dyplomu.

 

Uwaga: STUDENY PRZYSTĘPUJĄCY DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ MUSI MIEĆ:

 • wszystkie oceny w USOS
 • zaliczenie praktyk w USOS
 • zaliczone szkolenie BHP

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego proszeni są o zaktualizowanie w systemie USOS adresu mailowego. Adres w USOS może zmienić Dziekanat. Proponujemy, żeby studenci przy składaniu prac informowali o ewentualnej zmianie. Jest to bardzo ważne, ponieważ termin obrony, Dziekanat przesyła mailowo!
 

STANDARDY PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH ORAZ PROCEDURĘ DYPLOMOWANIA OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WNH Z DNIA 3 MARCA 2021 R.

Zarządzenie nr 2 Dziekana WNH z dnia 3 marca 2021 r. - pobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana WNH nr 2 - pobierz

 

Wskazówka jak konwertować zdjęcia na pdf – zobacz tutaj

 

załączniki:

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach