glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

W najbliższym czasie w formie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Cisco Webex, odbędą się następujące zebrania wyborcze.

Zebranie wyborcze do Rady Wydziału - pracownicy administracyjni, 19 czerwca, godz. 9.30-10.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Językoznawstwo nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 10.00-11.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 11.00-12.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 12.00-13.00.

Zebranie wyborcze do Rady Wydziału nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 13.00-14.00.

Warszawa, 17 czerwca 2020 r.Ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach