Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 5

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

 

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych niebędących nauczycielami akademickimi, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Wydziału Nauk Humanistycznych na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.30.

Zebranie wyborcze odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych (na platformie Cisco Webex), dających możliwość głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum Systemów Informatycznych UKSW.

 

Ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach