Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Humanistycznych
z dnia 5 czerwca 2020 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych, na podstawie § 31 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 na platformie Cisco Webex zebrania wyborczego nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub profesora uczelni w celu wyboru dwóch senatorów UKSW.
Nadmieniam, iż prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty Uniwersytetu, zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW. Kandydatury należy zgłaszać na adres mailowy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych: j.sikora@uksw.edu.pl do dnia 9 czerwca 2020 r.


Ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach