glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Terminy składania prac dyplomowych na WNH

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. podajemy terminy składania prac dyplomowych:

- studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 30 czerwca 2020 r.


- studenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 15 lipca 2020 r.


Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020r. – do pobrania

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach