glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

 

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - m.salyga@uksw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych – p.bilinska@uksw.edu.pl

Wydział Studiów nad Rodziną - m.miniewicz@uksw.edu.pl

 

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Wniosek do Uczelnianej Komisji Stypendialnej o przyznanie miejsca w domu studenckim  - do pobrania

Załącznik nr 20 - do pobrania

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dpm.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach