glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zdalne zaliczanie praktyk

Zaliczenie praktyk studenckich w formie zdalnej

dla Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Terminy dyżurów pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na WNH dr Małgorzaty Furgały: 

w okresie od 25 maja do 10 czerwca 2020 r.

wtorek, czwartek, sobota godz. 10.00-11.30

Po 10 czerwca: sobota godz. 10.00-11.30.

W czasie dyżuru zadajecie Państwo pytania i zgłaszacie problemy związane zaliczeniem praktyk. Pełnomocnik odpowiada na Państwa pytania i uwagi mailowo z adresu: m.furgala@uksw.edu.pl

Jeśli chcecie Państwo bez rozmowy mailowej przesłać skany dokumentów praktyk, to należy to zrobić również na adres: m.furgala@uksw.edu.pl według schematu:

1) Imię, nazwisko, nr indeksu studenta, kierunek, nazwę specjalizacji;

2) Skany wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę formularza, np. Karta kompetencji praktykanta UKSW (z pieczątką pracodawcy);

3) jeśli praktyka odbywała się na innych zasadach, wówczas wypełniony załącznik nr 8, czyli Oświadczenie o odbyciu praktyki na innych zasadach lub wypełniony załącznik nr 7 (realizacja praktyki w ramach pracy zawodowej czy działalności gospodarczej) oraz skany odpowiednich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (np. umowa o pracę, odpowiednie zaświadczenie o stażu, wolontariacie itp.);

4) Skan pisemnego zobowiązania się studenta do dostarczenia, najpóźniej w dniu odbioru dyplomu, oryginałów wyżej wymienionych dokumentów (w formie papierowej) do dziekanatu. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: imię, nazwisko, nr indeksu, nazwy dokumentów, które będą dostarczone.

Uwaga: skany, które będziecie Państwo przesyłać do pełnomocnika powinny być oznaczone w nazwie pliku przynajmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem, nr indeksu, oznaczeniem treści dokumentu (np. oświadczenie o odbyciu praktyki).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach