glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Struktura

Struktura Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury

Kierownik: dr Karolina Zioło – Pużuk

Pracownicy:

dr Małgorzata Furgała – adiunkt, po. Kierownika Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego

dr Vira Neszew – adiunkt

 

Regulamin Centrum Dydaktyki WNH - do pobrania 

 

Zakład Szkoła Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

p.o Kierownika: dr Karolina Zioło – Pużuk

dr Agnieszka Karolczuk – adiunkt

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach