glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

XVIII-wieczny rękopis współcześnie

Prof. Jan Zieliński otrzymał 420 tys. zł. na realizację grantu badawczego. Jego celem jest stworzenie pierwszej publikacji w języku oryginału (francuskim) i w przekładzie polskim rękopisu z 1764 r.

Pod koniec marca 2020 r. dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW z Wydziału Nauk Humanistycznych (Instytut Literaturoznawstwa), rozpoczął realizację projektu badawczego pt. "Bracia Mniszech a Description des montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchatel et Valangin. Od rękopisu (1764) przez wersje francuskie po poszerzoną edycję niemiecką. Geneza i historia tekstu oraz polski przekład całości".

Celem projektu jest przyswojenie kulturze polskiej i przywrócenie pierwotnego polskiego autorstwa osiemnastowiecznemu tekstowi, opisującemu kolebkę zegarmistrzostwa w kantonie Neuchâtel, książce do dziś wznawianej i tłumaczonej ze względu na jej walory literackie i wartość źródłową. Zamierzenie obejmuje pierwszą publikację w języku oryginału (francuskim) i w przekładzie polskim rękopisu, sporządzonego przez braci Józefa i Michała Mniszchów w roku 1764 bezpośrednio po podróży, odbytej w górskich rejonach kantonu Neuchâtel, wraz z przekładem niedrukowanych relacji obu autorów z innych podróży po Szwajcarii, odbytych w tym samym roku, a także pierwszą publikację polskiego przekładu francuskojęzycznej książki Description des montagnes et des vallées qui font partie de la Principauté de Neuchatel et Valangin, jaka ukazuje się w Szwajcarii pod nazwiskiem innego uczestnika tej podróży, Frédérica-Samuela Ostervalda. Podstawą przekładu będzie w pierwszym rzędzie ten tekst, wedle edycji z roku 1986 (porównanej z pierwodrukiem z roku 1766), rozszerzony o przekład z języka niemieckiego partii dodanych w znacznie obszerniejszym wydaniu berlińskim z roku 1783 (Beschreibung des Fürstenthums Welsch-Neuenburg und Vallengin), które ukazało się w serii opisów topograficznych i opisów podróży, wydawanej przez szwajcarskiego polihistora Johanna Bernoulliego, opatrzone jego przedmową. Zarówno edycja rękopisów jak i oba przekłady opatrzone będą rozbudowanym aparatem krytycznym oraz poprzedzone studium, zawierającym fascynującą historię tego tekstu i jego oddziaływania.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2., kwota finansowania 420 355,00 zł. Oprócz kierownika projektu uczestniczy w nim pięcioro badaczy: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW, dwie doktorantki Jana Zielińskiego, mgr Agnieszka Nurzyńska-Kozak i mgr Sylwia Stolarczyk, oraz dwoje badaczy ze Szwajcarii (dr Rossella Baldi i mgr Radosław Szymański).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach