glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Struktura

Struktura Instytutu Nauk o Kulturze i Religii

Skład osobowy Katedr i Zakładów

 

Dyrektor Instytutu: dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.

 

 

Katedra Kultury XX i XXI wieku

Kierownik Katedry: dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

ks. dr Wojciech Sadłoń

dr Robert Pawlik

dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz.

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

Zakład Antropologii Kultury Współczesnej

Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz.

Członkowie Zakładu:

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości

Kierownik Katedry: dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Piotr Dejneka

dr Piotr Jakubowski

dr Dorota Dąbrowska

 

Katedra Zarządzania Kulturą

Kierownik Katedry: dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Kama Pawlicka

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

 

Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów

Kierownik Katedry: dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Agnieszka Smaga

mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska

 

 

Katedra Historii Kultury i Muzeologii

Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Paweł Kuciński

dr Beata Skrzydlewska

dr Anna Wiśnicka

mgr Elżbieta Sadoch

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach