glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Struktura

Struktura Instytutu Językoznawstwa

Skład osobowy Katedr i Zakładów

 

Dyrektor Instytutu: dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz.

Wicedyrektor Instytutu: dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

 

Katedra Językoznawstwa Historycznego

Kierownik Katedry: dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Anna Dąbrowska-Kamińska

dr Anna Krasowska

dr Julia Krauze

dr Małgorzata Majewska

 

Katedra Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego

p.o. Kierownika Katedry: dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr Olga Broniś

dr Małgorzata Ciunović

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

dr Agnieszka Karolczuk

dr Mateusz Kowalski

dr Laura Polkowska

dr Alberto Regagliolo

dr Joanna Zaucha

dr Karolina Zioło-Pużuk

mgr Agnieszka Świątek

Zakład Językoznawstwa Normatywnego

p.o. Kierownika Zakładu: dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

Członkowie Zakładu:

dr Małgorzata Ciunović

dr Laura Polkowska

mgr Agnieszka Świątek

 

Katedra Badań nad Językiem Autorów

Kierownik Katedry: dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz.

Członkowie Katedry:

dr hab. Tomasz Korpysz, prof. UKSW

dr Roberto Peressin

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach