glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wykaz i wzory dokumentów

Informacje dla doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku:

Procedura nadawania stopnia doktora dla osób, które otworzyły przewód przed 30.04.2019
Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW – pobierz

Załącznik nr 1 Oświadczenie Promotora – pobierz

Załącznik nr 2 Wniosek Promotora – pobierz

Załącznik nr 3 Potwierdzenie złożenia rozprawy doktorskiej przez Doktoranta – pobierz

Załącznik nr 4 Potwierdzenie złożenia dokumentów przez Promotora – pobierz

Załącznik nr 5 Wniosek o wyróżnienie - pobierz

    
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach