glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Odwołanie obrony rozprawy doktorskiej pana mgr. Piotra Prachnio

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW zawiadamia, że obrona rozprawy doktorskiej
p. mgr. Piotra Prachnio, wyznaczona na 30 marca 2020, jest odwołana z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii i zawieszenia funkcjonowania uczelni.

Decyzję o odwołaniu obrony motywuje "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 2020 o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni, jak również Zarządzenie nr 25/2020 z 13 marca 2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obrona odbędzie się w późniejszym terminie.

s. Wiesława Tomaszewska,

przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach