Odwołanie obrony rozprawy doktorskiej pana mgr. Piotra Prachnio

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW zawiadamia, że obrona rozprawy doktorskiej
p. mgr. Piotra Prachnio, wyznaczona na 30 marca 2020, jest odwołana z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii i zawieszenia funkcjonowania uczelni.

Decyzję o odwołaniu obrony motywuje "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 2020 o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni, jak również Zarządzenie nr 25/2020 z 13 marca 2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obrona odbędzie się w późniejszym terminie.

s. Wiesława Tomaszewska,

przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach