glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Struktura

Struktura Instytutu Literaturoznawstwa

Skład osobowy katedr i zakładów

 

Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Koehler

członkowie Katedry:

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.

dr hab. Dorota Muszytowska, prof. ucz.

adiunkt: dr Magdalena Bober-Jankowska

adiunkt: dr Łukasz Cybulski

asystent: dr Magdalena Partyka

Zakład Retoryki

kierownik Zakładu: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.

dr hab. Dorota Muszytowska, prof. ucz.

adiunkt: dr Łukasz Cybulski

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Koehler

adiunkt: dr Magdalena Bober-Jankowska

asystent: dr Magdalena Partyka

 

Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.

członkowie Katedry i Zakładu:

adiunkt: dr Małgorzata Burta

adiunkt: dr Evangelina Skalińska

adiunkt: dr Magdalena Woźniewska-Działak

 

Katedra Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX wieku

kierownik Katedry: dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

członkowie Katedry:

dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.

asystent: mgr Joanna Niewiarowska

Zakład Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży

kierownik Zakładu: dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.

 

Katedra Modernizmu Europejskiego

kierownik Katedry: dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.

członkowie Katedry:

dr hab. Jacek Kopciński, prof. ucz.

dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

kierownik Zakładu: dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.

dr hab. Paweł Stangret, prof. ucz.

 

Katedra Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

członkowie Katedry:

ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.

asystent: dr Łukasz Kucharczyk

 

Katedra Teorii Literatury

kierownik Katedry: dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. ucz.

dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz.

dr hab. Beata Garlej, prof. ucz.

 

Zakład Metodologii Badań Literackich

kierownik Zakładu: dr hab. Magdalena Saganiak, prof. ucz.

 

Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.

adiunkt: dr Filip Doroszewski

 

 Katedra Literatury Włoskiej

kierownik katedry: dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz.

dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.

adiunkt: dr Onofrio Bellifemine

adiunkt: dr Leonardo Masi

adiunkt: dr Ewa Nicewicz

adiunkt: dr Małgorzata Ślarzyńska

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach