glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca. Konferencja 16.11.2012 r.

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistyczych UKSW ma zaszczyt zaprosić na konferencję: Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, która odbędzie się 16 listopada 2012 r. o godz. 9.45  (sala 043 , stary budynek, ul. Dewajtis 5).

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 16 listopada

9:45        otwarcie konferencji

10:00      prof. Kazimierz Korus [UJ] wykład otwierający konferencję

 

SESJA I                 10:30 ?14:00      

prof. Kazimierz Pawłowski [UKSW] Egzystencjalna (?istnieniowa?) koncepcja Boga w O E delfickim Plutarcha z Cheronei

dr Lech Trzcionkowski [KUL] Orfizm u Plutarcha

dr Krzysztof Łapiński [UW] Polemika przeciwko polemice. Plutarcha krytyka epikureizmu

przerwa 12:00-12:30

mgr MichałDamski [UW] Kilka uwag na temat polemiki Plutarcha ze stoikami

dr Artur Pacewicz [UWr] Charakter postępu moralnego według Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus

dr Dominika Budzanowska [UKSW] Zalecenia małżeńskie o życiu żon

PRZERWA OBIADOWA 14:00-15:00

SESJA II               15:00-17:15          

dr hab. Anna Marchewka [UG] Portret Herodota w świetle traktatu De Herodoti malignitate Plutarcha z Cheronei

mgr Aneta Pietrzycka [UWr] Miłośćhomoerotyczna w dialoguAmatorius

przerwa 16:00-16:15

dr Tomasz Ładoń[AJD] Obraz pierwszej wojny domowej w Rzymie w Żywotach równoległych Plutarcha z Cheronei

mgr Andrzej Dudziński [UJ] Tyran i tyrania w dziełach Plutarcha na przykładzie władztwa Dionizjusza I z Syrakuz

 

Sobota, 17 listopada

SESJA III             9:00-11:00         

dr Agnieszka Fulińska [UJ] Plutarch a ikonografia Aleksandra Wielkiego

dr Aleksandra Klęczar [UJ] Wizerunek Aleksandra Wielkiego w twórczości Plutarcha

mgr Bartłomiej Proc [KUL] Stosunek Plutarcha do barbarzyńców w Żywocie Artakserksesa

dr Lucyna Kostuch [UJK] Kleopatra i eros w Żywocie Antoniusza. O nadinterpretacji dzieła Plutarcha

przerwa 11:00-11:30

SESJA IV              11:30-13:00         

dr Katarzyna Jażdżewska [UKSW] Plutarch w Semeioseis gnomikai Teodora Metochitesa

dr Aneta Kliszcz[Ignatianum]Plutarch w Explicationes Robortella

mgr Dawid Nowakowski [UŁ] Plutarch i jego praktyczne znaczenie: bonae litterae Erazma z Rotterdamu

 

Zakończenie konferencji

                                                                                                                                                         

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach